Vaaralanpuiston päiväkoti


Vaaralanpuiston päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta ja englannin kielirikasteista esiopetusta. Päiväkodissa on 4 ”kotipesää”, joissa opettajat ja lastenhoitajat toimivat työpareina. ​

Työpareja on tällä hetkellä 9 ja ryhmissä on paikkoja 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkoti on avoinna pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6.30 -17.00.

Vaaralanpuiston päiväkoti on valtakunnallinen pilottihanke, jossa tavoitteena on puolittaa energiankulutus. Tärkeässä osassa ovat ekologisuus, akustiikka ja hyvä sisäilmanlaatu.​

Lapsen tavat toimia leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteillen näkyvät kaikessa toiminnassamme. Jokainen lapsi on meille ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on.

Yhteinen oppimisympäristömme

Kulmikas kaksikerroksinen päiväkotimme on saanut muotonsa pihalla seisovien tammien mukaan.​

Ovia ja kiinteitä kalusteita päiväkodissa on vähän. Liikkuvien kalusteiden ansiosta luovia ratkaisuja voidaan hyödyntää toiminnan ja lasten tarpeiden mukaan. Hyödynnämme sisä- ja ulkotiloja sekä viestinnän välineitä monipuolisesti.​

Teemat ja projektit sekä niihin liittyviä lasten töitä on esillä ryhmätiloissa. ​

Kaikkien lasten osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa toimintaan on tärkeää ja oppimisympäristönä toimivat kaikki tilat sisällä ja ulkona.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Lasten hyvinvointi ja sujuva, turvallinen arki on meille erityisen tärkeä asia. Tarjoamme monipuolista toimintaa, sopivasti haasteita ja onnistumisen kokemuksia kaikille. ​

Edistämme hyvinvointia opettamalla tunnetaitoja ja panostamalla kiusaamisen ehkäisyyn. Pidämme tärkeänä lämpimän ja kannustavan ilmapiirin luomista. Aikuinen antaa mallia hyvästä vuorovaikutuksesta ja huolehtii, että jokainen lapsi saa olla osallisena kaveripiirissä.​

Otamme lapset mukaan laatimaan sääntöjä, näin he saavat vaikuttaa ja oppia myös vastuuta.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Panostamme päivittäisiin kohtaamisiin vanhempien kanssa, jolloin kerromme lapsen päivästä ja toiminnastamme. Vanhempien toiveita ja ajatuksia kuullaan myös jokaisen perheen kanssa käytävissä kasvatuskeskusteluissa.​

Useimmilla ryhmillä on käytössä WhatsApp-ryhmä viestinnän välineenä. Näin vanhemmat saavat kuvia ja tietoa tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. Tiedotteiden jakamisessa viestintä huoltajien kanssa tapahtuu sähköpostitse.​

Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, joka suunnittelee ja toteuttaa mm. erilaisia tapahtumia.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9-13

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma