Ravurinpuiston päiväkoti

Ravurinpuiston päiväkoti sijaitsee Hakunilan kerrostaloalueella, lähellä Sotungin hienoja ulkoilu- ja liikuntamaastoja. ​

Päiväkotimme on kaksikerroksinen päiväkoti. Olemme avoinna klo 6.00-18.00 välillä, perheiden tarpeiden mukaisesti.​​

Tällä hetkellä meillä on 12 kasvattajaa.​

Meillä toimivat lapsiryhmät: Kanelit ja Neilikat (alle 3v), Inkiväärit, Pippurit ja Meiramit (3-5v) ja Esikot (esiopetus 6v).

Toimintamme ja oppimisympäristöt suunnitellaan lapsiryhmien tarpeita vastaaviksi. Toiminnassamme kiinnitetään erityistä huomioita lasten kielellisen kehityksen tukemiseen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodissamme tiloja hyödynnetään monipuolisesti, pyrimme muodostamaan viihtyisät tilat, joita muokataan lasten ja ryhmien tarpeiden mukaisesti yhdessä lasten kanssa. Päiväkodin käytössä on kaksi ulkoilupihaa.​

Toiminta tapahtuu pienryhmissä, jolloin tiloja voidaan hyödyntää hyvin ja toiminta vastaa hyvin lasten tarpeita.​

Oppimisympäristöjä laajennetaan päiväkodin ulkopuolelle, tutustumme lähiympäristöön ja hyödynnämme mm. kirjaston palveluja. ​

Kiinnitämme huomiota siihen että kaikilla lapsilla on hyvä ja turvallinen olla päiväkodissamme. Huolehdimme siitä, että kaikki lapset huomioidaan ja kaikille löytyy kaveri.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Pyrimme siihen että kaikilla lapsilla ja aikuisilla on päiväkodissamme turvallinen ja hyvä olla. ​

Lapsiryhmissä pohditaan yhdessä kaveritaitoja ja opettelemme kaveri- ja tunnetaitoja monipuolisesti. ​

Lapset saavat vaikuttaa asioihin, asioita tehdään yhdessä. Yhdessä vanhempien kanssa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä. ​

Hyvinvointityön tukena meillä on käytössä varhaiskasvatuksen kuraattori ja psykologipalvelut, joihin myös vanhemmat voivat olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. ​

Lisäksi teemme monipuolista yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa mm. neuvola.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhempien kanssa keskustellaan päivittäin lapsen arjesta ja päivän tapahtumista. ​

Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatuksen/esiopetuksen suunnitelma.​

Ryhmät tiedottavat asioista erilaisten kanavien kautta, mm. facebook, Instagram ja whatsapp sekä erilaisilla tiedotteilla.

Vanhemmille järjestetään erilaisia tilaisuuksia joihin he voivat osallistua, mm. vanhempainillat/- iltapäivät.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma