Rajakylän päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee viihtyisässä kasvuympäristössä metsän ympäröimänä.Toiminta-ajatuksenamme on tarjota lapselle kokemuksellista ja elämyksellistä varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Kasvatustyössä korostamme turvallisuutta, hyviä käytöstapoja, itsetunnon tukemista ja jokaisen lapsen oikeutta tulla hyväksytyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Pidämme tärkeänä, että vanhemmat voivat luottavaisin ja rauhallisin mielin tuoda lapsensa meille päivähoitoon. Tärkeää on, että lapsi oppii kunnioittamaan toisia ihmisiä ja elinympäristöään.

Päiväkoti aukeaa klo 6-7 ja suljemme klo 17-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Rajakylän päiväkoti

Säilätie 31, 01280 Vantaa