Rajakylän päiväkoti

Rajakylän päiväkoti sijaitsee viihtyisässä ympäristössä metsän ja urheilukentän äärellä. Päiväkoti koostuu kahdesta uudesta paviljongista. Päiväkodissa on viisi ryhmää: 1-3 vuotiaiden, 3-5 vuotiaiden sekä esiopetusryhmä.

Sensitiivinen kasvattajuus on meille tärkeä arvo, joka on jokaisen kasvattajan työskentelyn lähtökohta. Toiminnassamme korostuu luontopedagogiikka ja leikkipedagogiikka. Lähiluonto on meille tärkeä oppimisympäristö.​

Teemme yhteistyötä Latupuiston ja Latukujan päiväkotien kanssa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Haluamme, että jokaisella lapsella on turvallinen ja hyvä olo päiväkodissamme. Kohtaamme toisemme ja lapset arvostavasti. ​

Painotamme ryhmien toiminnassa ulkoilun, luonnon ja liikunnan merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja kehitykselle. Pidämme erittäin tärkeänä rooliamme lasten luontosuhteen rakentajina ja sitä, että lapsi oppii kunnioittamaan toisia ihmisiä ja elinympäristöään. ​

Toimimme pääsääntöisesti pienryhmissä. Tilojen kalusteet on suunniteltu monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan kannustavaksi.

Työyhteisömme on monikielinen ja -kulttuurinen, jossa käytämme kaikkien vahvuuksia.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Korostamme varhaiskasvatustyössämme jokaisen lapsen oikeutta tulla hyväksytyksi omana ainutlaatuisena itsenään. Lasten turvallisuus, vuorovaikutustaitojen sekä itsetunnon tukeminen ovat pääperiaatteitamme. Lapsia kannustetaan, kehutaan ja tuetaan kokeilemaan ja tutkimaan. Tuemme lapsia kaverisuhteiden luomisessa ja autamme ratkaisemaan ristiriitatilanteita.​

Pidämme ryhmissä lasten kokouksia. Suunnittelemme toiminnan kunkin ryhmän lasten mielenkiinnonkohteiden ja toiveiden pohjalta. Niistä muodostetaan teemoja, joita käsitellään laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhempien kohtaaminen on meille erittäin tärkeää. Vanhempien toiveita kuullaan ja huomioidaan toiminnassamme erittäin paljon. Huomioimme perheiden yksilölliset tarpeet ja muuttuvat tilanteet. Haluamme aidosti tehdä yhdessä parhaamme lasten hyväksi. ​

Pidämme tärkeänä, että vanhemmat voivat luottavaisin ja rauhallisin mielin tuoda lapsensa varhaiskasvatukseen. ​

Pyydämme vanhemmilta palautetta läpi toimintakauden ja rohkaisemme vanhempia aktiivisuuteen.​

Sähköisistä viestintäkanavista ovat käytössä WhatsApp, sähköposti, tekstiviesti, Facebook ja Instagram.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista