Nissaksen päiväkoti

Nissaksen päiväkoti

Nissaksen päiväkoti sijaitsee aivan metsän tuntumassa ja se antaa mahdollisuuden hyödyntää luontoa kaikessa toiminnassa. Päiväkodissa on viisi ryhmää.

Varhaiskasvatus on ihmisen elämän tärkein vaihe. Lapsen kasvua ei pidä kiirehtiä, vaan jokainen kehitysvaihe on omanaan tärkeä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja kullakin on oma polkunsa kasvaa omaksi itsekseen. Nissaksen varhaiskasvatus on pienten lasten elämänpiirissä tapahtuvaa vuorovaikutusta; se on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistoimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on keskeinen merkitys. Haluamme antaa lapselle mahdollisuuden oppia uutta leikin kautta.

Vanhempien ja kasvattajien tiedot ja kokemukset lapsesta luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnille.

Avaamme päiväkodin klo 6-7 ja suljemme klo 17-18 ennalta sovitusti, tarpeen mukaan.

Nissaksen päiväkoti

Nissaksentie 9, 01200 Vantaa

Ajankohtaista