Linnoituskujan päiväkoti

Linnoituskujan päiväkoti toimii kerrostalon alakerrassa Länsimäen luonnon läheisellä asutusalueella.​

Päivittäinen toiminta-aika on klo 6-18 välillä, perheiden tarpeiden mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin tilat ovat turvalliset, selkeät ja suunnitellut. Tiloja muokataan lasten tarpeiden mukaan. Pienryhmätoiminta mahdollistaa jokaisen lapsen yksilöllisen huomioinnin.​

Käytämme toiminnassamme omien tilojen lisäksi lähimetsää, leikkipuistoja ja erilaisia kulttuuri- ja harrastetiloja.​

Toimintaympäristömme on monikulttuurinen ja tämä näkyy toiminnassamme.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Teemme yhteistyötä perheiden kanssa lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi. ​

Toimintamme pohjautuu lasten ja perheiden tarpeisiin, toiveisiin ja mielenkiinnon kohteisiin.​

Pidämme tärkeänä ulkoilua ja monipuolista liikkumista erilaisissa ympäristöissä. Keskustelemme lasten ja perheiden kanssa hyvinvoinnista: levon sekä terveellisen ja riittävän ravinnon merkityksestä.​

Harjoittelemme kaveritaitoja ja tunnetaitoja lasten kanssa sekä puutumme herkästi ristiriitatilanteisiin.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö perheiden kanssa on meille tärkeää. Kohtaamme perheet päivittäin ja keskustelemme päivän tapahtumista. Tarvittaessa käytämme keskustelussa apuna puhelintulkkausta ja kuvia.​

Viestinnässä ja tiedottamisessa käytämme WhatsAppia, sähköpostia, tekstiviestejä, puheluita ja ryhmien ilmoitustauluja.​

Järjestämme vuosittain erilaisia tapahtumia perheille. Toivomme perheiden osallistumista juhlien ja tapahtumien toteuttamiseen.​

Jokaisen perheen kanssa keskustellaan lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvistä asioista.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30 (13.30)

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista