Latukujan päiväkoti

Latukujan päiväkoti on aloittanut toimintansa 2018 elokuussa. ​

Latukujan päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää. Esiopetusryhmät Seikkailusaari ja Taikalaakso sekä Taikametsän ryhmä, jossa 2-5-vuotiaita lapsia​. Päivittäinen toiminta-aika on klo 6.00-18.00 välillä, lasten hoitoaikojen mukaan.

Toimimme Rajakylän koulun välittömässä läheisyydessä. Hyödynnämme lähialueen metsää ja urheilumahdollisuuksia toiminnassamme mm. Campo ja Rajakylän urheilukenttä.​

Päiväkodissamme on ammattitaitoinen, sensitiivinen ja positiivinen henkilökunta. Teemme yhteistyötä Latupuiston ja Rajakylän päiväkotien kanssa. Yksikössämme toimii myös harjoittelijoita eri oppilaitoksista.

Yhteinen oppimisympäristömme

Toimimme pääsääntöisesti pienryhmissä sisä- ja ulkotiloissa. Osa toiminnasta tapahtuu koko ryhmän kesken. Käytämme tiloja joustavasti ja osa päiväkodin tiloista on yhteisessä käytössä.​

Oppimisympäristömme ovat selkeitä ja huomioimme lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Käytämme apua kuvia, leikkitauluja ja päiväohjelma on laitettu esille kuvina. ​

Käytämme monipuolisesti alueen kulttuuritarjontaa mm. kirjastoa

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Päiväkodissamme puututaan kiusaamiseen ja lasten psyykkinen ja fyysinen turvallisuus ovat tärkeitä. Lapsilla on käytössä turvaliivit retkillä ja etenkin pienillä, myös päiväkodin pihassa. Kaikki aikuiset ovat kaikkia lapsia varten.​

Huomioimme lasten kiinnostuksen kohteita ja pidämme lasten kokouksia. Huolehdimme lasten riittävästä levosta ja ravinnosta. ​

Teemme yhteistyötä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan, neuvolan, koulun, esiopetuksen hyvinvointiryhmän, puheterapeuttien kanssa ja muiden lasten hoitavien tahojen kanssa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Lähetämme vanhemmille tiedotteita säännöllisesti sähköpostilla ja tarvittaessa jaetaan paperisia tiedotteita.​

Ryhmillä on käytössä omia WhatsApp-ryhmiä.​

Vanhempien avoin kohtaaminen on tärkeää ja päivittäin vaihdamme kuulumisia tuonti- ja hakutilanteissa.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista