Itä-Hakkilan päiväkoti

Itä-Hakkilan päiväkoti sijaitsee omakotitalo alueen keskellä, upean luonnon läheisyydessä. Päiväkoti on jo perustettu 1960-luvulla, mutta vuonna 2016 saimme upean uuden päiväkotirakennuksen. Päiväkodissamme on 9 lapsiryhmää kahdessa rakennuksessa, jotka sijaitsevat samassa pihapiirissä.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodissamme on käytössä monipuoliset toiminta- ja oppimisympäristöt niin sisällä kuin ulkona. Meillä on käytössämme upea lähiympäristö, joka mahdollistaa toiminnan ja oppimisen myös lähiluonnossa. Hyödynnämme aktiivisesti erilaisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja, luontokoulun tarjoamaa ohjelmaa sekä lähialueen retkikohteita.

Turvaamme lapselle päivittäin leikin ja leikillisyyden kaikessa arjen toiminnassa. Toimimme pienryhmittäin, joka tukee arjen pedagogiikkaa ja sujuvuutta, vahvistaa kiireettömyyttä ja rauhallisuutta toiminnassa.

Kiinnitämme erityistä huomiota turvalliseen ja merkitykselliseen toiminta- ja oppimisympäristöön, joka tukee lapsen turvallisuuden tunnetta sekä lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista. Ylläpidämme kannustavaa, elämän iloista ja positiivista ilmapiiriä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Ylläpidämme turvallista, kiireetöntä, positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä. Jokaiselle lapselle tulee olla aikaa, syliä ja läheisyyttä päivittäisissä tilanteissa. Selkeä, strukturoitu ja ennakoiva päiväjärjestys sekä yhteiset pelisäännöt tukevat lasten hyvinvointia ja kasvattajien työrauhaa.

Vahvistamme lasten tunne- ja kaveritaitoja kaikilla toiminnan alueilla niin perushoidon eri tilanteissa kuin ohjatussa toiminnassa. Kannustaminen, kehuminen ja positiivisten ryhmänhallintakeinojen käyttö ovat osa käytössämme olevaa kehuvetoista vahvuuspedagogiikkaa. Myös selkeät yhdessä laaditut pelisäännöt antavat pohjan yhdessä toimimiselle ja harjoittelemiselle. Sanoittaminen ja erilaisten tilanteiden ja tunteiden läpikäyminen auttavat lasta kasvamaan ja toimimaan yhdessä muiden kanssa.

Varhaiskasvatusikäisten hyvinvoinnin tueksi meillä on käytettävissä erilaisia asiantuntija ja tukipalveluja, kuten puheterapia, neuvola ja lastensuojelu. Esiopetusikäisten hyvinvointia tukevat lisäksi esiopetuksen kuraattori ja psykologi sekä alueellisesti kokoontuva hyvinvointityöryhmä.

Käytössämme on myös erilaiset turvallisuusohjeet, pelastautumissuunnitelma sekä kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Toimintakauden alkaessa lähetämme kaikille huoltajille sähköisesti Tervetuloa Itä-Hakkilaan esitteen, jossa avaamme varhaiskasvatustoimintaamme. Lisäksi pidämme aloituskeskustelut, jossa käymme läpi lapsen yksilöllisiä tarpeita, tapoja ja toki myös vanhempien toiveita. Vaihdamme huoltajien kanssa päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa kuulumiset. Tarpeen mukaan voimme keskustella myös vanhempainvartin merkeissä tai puhelimitse. Toimintakauden alkaessa laadimme yhdessä huoltajan kanssa lapsen iästä riippuen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelman. Lähetämme huoltajille sähköisesti joka toinen viikko ns. viikkokirjeen, jossa kerromme ryhmän kuulumisia, kerromme toiminnasta ja tiedotamme tärkeistä asioista. Jokaisella ryhmällä on käytössä myös oma instagram tili, jonka kautta avaamme toimintaamme valokuvin ja videoin.

Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa avoimella, kunnioittavalla ja osallistavalla keskustelukulttuurilla ja toiminnallisilla tapahtumilla. Myös huolta herättävistä ja ikävistä asioista keskustelemme avoimesti ja matalalla kynnyksellä lapsen etu edellä. Yhteistyössä painotamme myös vanhempien vastuuta hyvästä yhteistyöstä, jossa korostuu avoin ja asiallinen keskusteluyhteys, kiinnostus lapsen asioita kohtaan sekä vastuu seurata mm. viikkotiedotteita.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista