Hepopuiston päiväkoti

Hepopuiston päiväkoti

Luonnon läheisyys, vuorovaikutuksellisuus ja leikki ovat osa meidän päivittäistä arkea. Leikin kautta lapsen taidot kehittyvät monipuolisesti. Meille on tärkeää tukea lapsen yksilöllistä kasvua, omatoimisuutta, kehitystä ja oppimista.

Haluamme, että lapsella on turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa on hyvä kehittyä ja kasvaa itseään ja muita arvostavaksi yksilöksi.

Päiväkodissamme on kolme ryhmää. Olemme avoinna klo 6.30-17.00, tarvittaessa klo 6.00-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkodin lähialueet, metsät, urheilupuistot, leikkikentät ja kirjasto ovat osa oppimisympäristöämme ja säännöllisiä retkikohteitamme. ​

Muokkaamme päiväkodin tiloja lasten toiveiden ja tarpeiden. ​

Toiminnan porrastaminen ja pienryhmätoiminta helpottavat arjen sujuvuutta ja tilojen monipuolista käyttöä.​

Aikuisten esimerkki toisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa luo sallivaa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa jokainen lapsi saa olla oma itsensä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Jokainen on vastuussa yhteisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Harjoittelemme tunne- ja kaveritaitoja yhdessä leikin kautta. ​

Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten yksilölliset tarpeet. Autamme lasta löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan omiin taitoihinsa sekä rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään. ​

Teemme yhteistyötä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön, puheterapeuttien, lastensuojelun ja neuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksen kuraattori ja psykologi käyvät sovitusti ryhmissä ja ovat perheiden tavoitettavissa tarvittaessa.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa tuonti ja hakutilanteissa. Viestimme vanhemmille sähköpostilla ja WhatsApp viesteillä, sekä jaamme tarvittaessa tiedotteita. Vanhempainkahvila järjestetään syksyllä ja keväällä. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun tai tulla mukaan toimintaan esimerkiksi satuhetkille ja retkille.​

VASU ja Leops -keskusteluissa vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä tavoitteet lapsen oppimisen ja kasvun tukemiseksi.​

Järjestämme erilaisia toiminnallisia tapahtumia ja juhlia kauden aikana sekä ulkona että sisällä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30, valmistava opetus klo 8.30-13.30

Esiopetuksessa olevien lasten määrä: 10

Ajankohtaista