Hepopuiston päiväkoti

Hepopuiston päiväkoti

Päiväkodissa on yksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä ja kaksi yli 3-vuotiaiden lasten ryhmää. Luonnon läheisyys, välittäminen ja leikki ovat osa meidän päivittäistä arkea. Leikin kautta lapsen taidot kehittyvät monipuolisesti. Meille on tärkeää tukea lapsen yksilöllistä kasvua, omatoimisuutta, kehitystä ja oppimista. Autamme lasta löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan omiin taitoihinsa sekä rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään. Haluamme, että lapsella on turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa on hyvä kehittyä ja kasvaa itseään ja muita arvostavaksi yksilöksi.

Aukioloaika on klo 6-18 ennalta sovitusti tarpeen mukaan.

Hepopuiston päiväkoti

Hevoshaantie 2, 01200 Vantaa

Ajankohtaista