Ylästön päiväkoti

Ylästön päiväkoti

Ylästön päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää: Muumilaakso, Vaahteramäki, Huvikumpu, Melukylä ja Kissankulma. Samassa kiinteistössä toimii lisäksi Nalle-kerho, avoin päiväkoti Karhunkolo sekä luontokerho Metsänhaltijat. Ylästön päiväkoti on osa Ylästön toimintayksikköä johon kuuluvat myös Peltovuoren, Isonmännyn ja Ollaksen päiväkodit.

Päiväkodissa työskentelee 15 varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa. Yksi opettajista on varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lisäksi meillä on vuosittain vaihtuva määrä kehityksen kasvun ja oppimisen tuen henkilöstöä.

Toiminta-aikamme on klo 6-18 lasten ennalta sovitun hoidontarpeen mukaan. Toimintamme tavoite on hyvinvoiva, iloinen, oppiva lapsi.

Yhteinen oppimisympäristömme

Jokaisella lapsiryhmällä on omat väljät toimintatilat. Lisäksi ryhmien käytössä on suuri liikuntasali ja pienryhmätoimintaan soveltuvia tiloja. Päiväkodin oman pihan lisäksi ulkoilemme lähimaastossa, Ylästön koulun kentällä ja lähimetsässä sekä teemme mahdollisuuksien mukaan retkiä eri kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.

Kiinnitämme paljon huomiota psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön: jokaisen on saatava tuntea kuuluvansa ryhmään ja olevansa hyväksytty omana itsenään. Pidämme myös tärkeänä kaikkien mahdollisuutta osallistua toimintaan ja sen suunnitteluun. Tänä vuonna toiminnassamme painottuu erityisesti osallisuuden edistäminen. Päiväkodin arjessa osallisuus näkyy ennen kaikkea pedagogiikassa ja osallisuutta edistävänä toimintakulttuurina.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityössä on tärkeää positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luominen. Päiväkodin kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma päivitetään joka syksy.
Lapsiryhmissä laaditaan yhdessä ryhmän omat säännöt aina syksyisin ja niitä muokataan tarvittaessa toimintakauden aikana. Yhteistyökumppaneinamme hyvinvointityössä ovat mm. konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, neuvola, perheneuvola ja lastensuojelu. Yhteistyötä tehdään perheiden suostumuksella ja yhteisestä ymmärryksestä käsin.

Esiopetuksessa laaditaan Ylästön pienaluekohtainen hyvinvointisuunnitelma sekä tarvittaessa lapsen yksilökohtainen suunnitelma.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Avoin ja aktiivinen yhteistyö huoltajien kanssa on työmme perusta ja rakennamme sillä keskinäistä luottamusta.

Pääsääntöinen viestintätapa ovat päivittäiset tapaamiset tuonti- ja hakutilanteissa sekä säännölliset sähköpostiviestit huoltajille. Ryhmillä on lisäksi vaihtelevasti käytössään suljettuja sosiaalisen median kanavia, joihin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.
Huoltajien kanssa käydään myös lapsen vasu- tai leops –keskustelu, joissa vanhempien on mahdollisuus osallistua toiminnan tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin.

Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka järjestää mukavaa toimintaa lasten iloksi.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista