Riihipellon päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Pakkalassa, historiallisen vanhan kauppa- ja kulkutien ns. Kuninkaantien varrella.

Toimintamme pohjautuu päiväkodin varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelmaan. Riihipelto on varhaiskasvatustalo, jossa annetaan hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1-9 -vuotiaille lapsille. Talossamme toimii myös Veromäen koulun alaisuudessa alkuopetuksen 1-2 luokat. Näin lapsille turvataan luonnollinen, helppo siirtyminen päivähoidon esiopetuksesta peruskouluun.

Toiminta-ajatuksemme:
Arvostamme lasta ainutkertaisena yksilönä voimavarana erilaisuuden rikkaus. Tavoitteenamme on rakentaa ja ylläpitää avoin vuorovaikutus lasten, perheiden ja henkilöstön kesken. Meille lapsi on kuin siemen, jossa on jo olemassa kaikki kasvun mahdollisuudet. Aikuisen tehtävä on saada lapsi puhkeamaan täyteen kukkaan, juurruttaa kukka tukevasti maahan.

Monipuolisen toiminnan kautta tuemme lapsen vahvuuksia. Tarjoamme onnistumisen elämyksiä ja kokemuksia, jotka vahvistavat lapsen itsetuntoa. Näin kasvatamme tukevaa vartta, jotta kasvi pysyy pystyssä maailman tuulissa.

Päiväkodin aukioloajat:
Ma-pe klo 6/7-17/18 ennalta sovitusti perheen tarpeen mukaan.

Riihipellon päiväkoti

Krakankuja 5, 01510 Vantaa