Riihipellon päiväkoti

Riihipellon toimintayksikköön kuuluu Riihipellon ja Pehtoorin päiväkodit. Riihipellon päiväkoti sijaitsee Pakkalan alueella, jossa on hyvät ulkoilumahdollisuudet läheisellä urheilukentällä sekä metsässä.

Riihipellon päiväkodissa toimii syyskaudella kolme ja kevätkaudella neljä lapsiryhmää, joissa ikäjakauma on 1-6v. Riihipellon päiväkodissa panostamme turvallisen, kannustavan, hyväksyvän ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi ja aikuinen kokisi, että päiväkotiin on helppo tulla ja siellä on hyvä olla.
Meillä on vahvaa S2-osaamista, koska päiväkodissamme on paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Tänä toimintavuonna talossa toimii myös lapsi- ja perheohjaaja, joka auttaa perheitä esim. arjen erilaisissa käytännön tilanteissa ohjaamalla perheitä tarvittavien palveluiden piiriin.
Veromäen koulun kaksi 2.luokkaa toimivat syyskauden Riihipellon päiväkodissa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristönä toimivat sisätilojen käytön lisäksi lähimetsä, kirjasto sekä kulttuuri- ja liikuntatoimen palvelut. Tänä vuonna vahvistamme kielitietoista varhaiskasvatusta kummassakin päiväkodissa sekä painotamme liikuntaa toiminnassa Liikkuva päiväkotihankkeen tiimoilta.

Lisäksi päiväkoti osallistuu Lukunen projektiin, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta lukemista kohtaan. Kasvattajat tukevat lapsia tunnetaitojen vahvistamisessa positiivisen kasvatuksen keinoin.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Yksikössä käydään läpi jokaisessa ryhmässä kiusaamisen-ehkäisysuunnitelma syksyn aikana ja päivitetään omia toimintatapoja tarvittaessa. Lisäksi ryhmissä on laadittu lasten kanssa yhteiset säännöt.

Yhteistyökumppaneina toimivat konsultoiva erityisopettaja (Kveo) ja kieli- ja kulttuuurikoordinaattori. Lisäksi toimintavuonna 2020-21 talossamme toimii lapsi- ja perheohjaaja, jonka tehtävänä on toteuttaa perheiden palveluohjausta sekä ohjata perheitä kasvatusyhteistyöhön.

Esiopetuksen yhteisöllinen hyvinvointityöryhmä (YHR) kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Lastensuojelua, perheneuvolaa sekä neuvolaa konsultoidaan tarvittaessa lapsen hyvinvointiin liittyen.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Päivittäiset keskustelut lapsen päivän sujumisesta on tärkeitä niin henkilökunnalle kuin perheillekin. Jokaisen lapsen perheen kanssa käydään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) –keskustelu.

Ryhmien eteistiloissa on käytössä ilmoitustaulu, jossa ilmoitamme ajankohtaisista asioista. Ryhmät kertovat toiminnastaan myös suljetuilla Facebook-sivuilla sekä Whatsappilla.

Päiväkodin johtaja tiedottaa perheitä sähköpostilla ja perheet saavat parhaiten yhteyttä päiväkodin johtajaan joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista