Illenpuiston päiväkoti

Illenpuiston päiväkoti

Illenpihan varhaiskasvatusyksikkö koostuu Illenpihan ja Illenpuiston päiväkodeista. Yksikkömme sijaitsee Kartanonkoskella, Risto Räppääjän maisemissa. Läheltä löytyy upeita metsiä ja ulkoilualueita, joita hyödynnetään viikottain.

Illenpihassa on 4 ryhmää ja Illenpuistossa 5. Illenpuiston päiväkodissa on yksikömme esiopetus sekä integroitu erityisryhmä. Ryhmät suunnitellaan joka vuosi tarpeen mukaan, mutta pääsääntöisesti lapset ovat alle 3v ja 3-5v sekä 6v ryhmissä ikänsä mukaisesti. Päivittäinen toiminta-aikamme on 6-17.30 (tarpeen mukaan klo 18 asti). Lukuvuosina 2021-2023 olemme mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Yhteinen oppimisympäristömme

Yksikön päiväkodeissa on hyvät, tarkoituksenmukaiset tilat. Tiloja muokataan ja kehitetään toiminnan mukaan lapsia kuunnellen ja osallistaen. Hyvä työilmapiiri luo vahvan alustan sosiaaliselle oppimisympäristölle, jossa kaikkien on hyvä olla. Vuorovaikutus lapsen ja kasvattajien välillä sekä lasten kesken on toimivaa ja monipuolista.

Positiivisuuteen ja hyvän näkemiseen panostetaan, käytössä on positiivinen pedagogiikka esim. Ihmeelliset vuodet -menetelmän avulla. Kaikki ryhmät käyttävät lähimetsiä, kirjastoa, puistoja lisänä päiväkodin tarjoamaa oppimisympäristöä.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Illenpuistossa panostetaan itsestä huolehtimisen taitoihin (vaatteet, omat tavarat), toisten huomioon ottamiseen, ryhmäytymiseen sekä erityisesti kaveritaitoihin positiivisin keinoin. Jokainen kasvattaja ja lapsi on ainutlaatuinen ja tärkeä.

Hyvinvointityö toteutetaan yhteistyössä lasten vanhempien kanssa jo tutustumisvaiheessa aloituskeskusteluissa, päivittäisissä kohtaamisissa sekä vasu-keskusteluissa. Lisäksi teemme aktiivista yhteistyötä konsultoivan erityisopettajan, neuvolan ja lasten perhetyön kanssa. Esiopetuksessa on oma psykologi ja kuraattori vahvistamassa tätä työtä. Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma päivitetään joka syksy.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Tiedottaminen tapahtuu päivittäisillä keskusteluilla, sähköpostilla, ryhmän infoseinällä, ryhmän omassa instagrammissa sekä tekstiviestillä / whatsapp:lla /telegrammilla. Joka viikko/ kuukausi tehdään kuukausi/viikko-ohjelma/-kirje

Joka vuosi järjestetään vanhempaintapaamisia ja muita toiminnallisia tapahtumia koko perheelle. Vanhempaintapaamisissa kysytään vanhempien mietteitä ja odotuksia päivähoidosta.
Päiväkoti tukee vanhempaintoimikunnan toimintaa tarjoamalla kokoontumistilat ja olemalla mukana yhteisissä tapahtumissa.

Yksiköllä on oma suljettu facebook-sivu: Illenpihan ja Illenpuiston vanhempaintoimikunta.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista