Pedagoginen kehittäminen

Tutustu varhaiskasvatuksen hankkeisiin

Vantaan varhaiskasvatus tunnetaan aktiivisena pedagogiikan kehittäjänä. Kehittämishankkeita toteutetaan yhteistyössä mm. perusopetuksen ja liikuntapalveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeita rahoitetaan omarahoitteisesti, valtionavustuksilla sekä muiden tahojen myöntämillä rahoituksilla.

Tutustu Vantastinen!-blogiin

Vantaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Vantastinen!-blogi toimii vantaalaisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaan ikkunana.

Blogia tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vantastisen! teemat ja aiheet syntyvät lapsista, varhaiskasvatuksen arjesta, tutkimuksesta, kehittämisestä, yhteistyöstä, varhaiskasvatussuunnitelmasta ja esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Ajankohtaista