Palveluseteli

Kun perhe hakee lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa VaSa-palvelussa, toimipaikkojen listauksessa on merkitty Yksityinen-termillä ne päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, joihin voi saada palvelusetelin. Kun perhe valitsee toiveeksi palvelusetelillä toimivan päiväkodin, myönnetään perheelle palveluseteli. Perhe voi käyttää palvelusetelin hakemuksella valitsemassaan päiväkodissa tai halutessaan jossain muussa Vantaan hyväksymistä palvelusetelipäiväkodeista.
Viimeistään päätöksen saatuaan perheen pitää olla itse yhteydessä valitsemaansa palvelusetelipäiväkotiin ja sopia varhaiskasvatuksesta. Palvelusetelipäiväkoti voi edellyttää täyttämään myös heidän oman hakemuksensa. Katso täältä ohjeet varhaiskasvatukseen hakemiseen.

Palvelusopimus palvelusetelipäiväkodin kanssa

Perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palvelusetelipäiväkodin kanssa. Päiväkoti toimittaa kaupungin vaatiman palvelusopimuksen liitteen varhaiskasvatuspalveluihin (Varhaiskasvatus, Palveluseteli, PL 313, 01030 Vantaan kaupunki) palvelusetelin arvon määrittämistä varten.

Palvelusetelin arvo

Palveluseteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu voi olla korkeintaan 30 euroa kalliimpi kuin vastaava kunnallinen maksu. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea.
Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/ varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.
Lue lisää kunnallisen asiakasmaksun perusteista ja tulorajoista.

Perheen tulotietojen toimittaminen

Palvelusetelin arvon määrittämistä varten perheen tulee lisäksi toimittaa tulotietonsa varhaiskasvatuspalveluihin viimeistään aloittamiskuukauden 15. päivään mennessä. Tulojen ilmoittamisessa käytetään samaa tuloselvityslomaketta kuin kunnallista asiakasmaksua määriteltäessä.
Perhe voi tuloselvityslomakkeella ilmoittaa suostuvansa enimmäismaksuun, jolloin kaupunki myöntää palvelusetelin pienimmällä arvolla ja perhe maksaa yksityiselle päiväkodille varhaiskasvatuksesta korkeimman maksun (288 euroa + mahdollinen 30 euroa).
Täytetty lomake lähetetään osoitteeseen: Varhaiskasvatus, Tuloselvitys, PL 313, 01030 Vantaan kaupunki.

Päätös palvelusetelin arvosta

Kun palvelusopimuksen liite ja tuloselvityslomake on toimitettu varhaiskasvatuspalveluihin, palvelusetelin arvosta lähetetään perheelle päätös postitse. Päiväkodille toimitetaan ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa perheen tulotietoja ei mainita. Päiväkoti määrittelee lapsen asiakasmaksun palvelusetelin arvon perusteella. Perhe ja päiväkoti sopivat keskenään asiakasmaksusta ja sen maksamiseen liittyvistä asioista.

Ajankohtaista