Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat muuttaneet juuri Suomeen eikä heidän kielitaitonsa vielä riitä opiskeluun suomen kielellä. Valmistavassa opetuksessa tutustutaan koulunkäyntiin sekä opitaan opiskelemaan suomen kielellä. Opetuksen tärkein tavoite on suomen kielen oppiminen. Valmistava opetus kestää noin vuoden, jonka jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen ryhmään.

Valmistavaa opetusta annetaan oppilaan lähikoulussa tuetusti perusopetuksen ryhmässä tai valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistava opetus järjestetään oppilaiden iän sekä kielitaidon mukaisesti.

Miten valmistavaan opetukseen haetaan?

Kun perhe muuttaa Vantaalle, heidän tulee ottaa yhteyttä oman alueen aluekoordinaattoriin yhteisen palaverin sopimiseksi. Tapaamisessa selvitetään oppilaan valmistavan opetuksen järjestäminen sekä täytetään tarvittavat lomakkeet kouluun ilmoittautumiseen.

Mitä valmistavassa opetuksessa opiskellaan?

Valmistava opetus painottuu suomen kielen opiskeluun. Lisäksi oppilaalla on mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltään.

Oppilaalle laaditaan valmistavassa opetuksessa oppimissuunnitelma, jossa sovitaan osallistuminen omaa ikätasoa ja valmiuksia vastaaviin perusopetuksen opetusryhmiin. Oppilas voi osallistua esimerkiksi suomenkieliseen liikunnan, musiikin ja käsityön opetukseen.

Ajankohtaista