Oman äidinkielen/ ylläpitokielen opetus

Oman äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelua, kielitaitoa ja viestintää. Oman äidinkielen opetus luo osaltaan pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle ja vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä. Opetus tukee myös muiden oppiaineiden opiskelua.

Vantaalla järjestetään oman äidinkielen tai ylläpitokielen opetusta noin 30 kielessä. Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, ja sitä pyritään antamaan kaksi tuntia viikossa.

Ilmoittautuminen opetukseen

Oman äidinkielen tai hankitun kielitaidon ylläpito-opetukseen ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Opetukseen voi myös ilmoittautua täyttämällä lomakkeen, jonka saa omasta koulusta. Lomake palautetaan omaan kouluun.

Ajankohtaista