Paja (vuosiluokat 7.-9.)

Pajaopetuksella tarkoitetaan vahvaa erityisen tuen pienryhmää, jossa korostuu oppilaan kokonaisvaltainen elämänhallinnan tukeminen.

Pajaopetus on tarkoitettu perusopetuksen päättövaiheessa olevalle nuorelle, jolle oman koulun ja verkoston suunnitelmallinen tuki ei ole riittänyt, vaikeudet ovat kasautuneet ja huolena on syrjäytyminen. Opiskelun tavoitteena on auttaa oppilasta kiinnittymään koulunkäyntiin, tukea häntä elämänhallintataitojen kehittämisessä ja päättötodistuksen saavuttamisessa sekä toisen asteen opintoihin sijoittumisessa. Lisäksi tavoitteena on verkostoyhteistyön ylläpitäminen ja sen vahvistaminen.

Koulu tekee huoltajien ja aluekoordinaattorin kanssa yhteistyössä hakemuksen pajaryhmään. Pajassa oppilas etenee opinnoissaan opetussuunnitelman pohjalta laaditun oman henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Suunnitelmassa keskitytään oppilaan edistymiseen oppimisen ja koulunkäynnin sekä elämänhallinnan osa-alueilla. Tavoitteiden avulla pyritään lisäämään työskentelymotivaatiota ja tukemaan oppilaan opiskelun etenemistä. Oppilaan kokonaisvaltaisessa kasvun tukemisessa ja elämän suunnittelussa perheen ja moniammatillisen verkoston tuki on merkityksellistä.

Pajaluokat toimivat alueellisesti ja toimipisteitä on kolme:

  • Jokiniemen koulu (itäisen alueen paja)
  • Kilterin koulu (läntisen alueen paja)
  • Koivukylän koulu (koillisen alueen paja)

Ajankohtaista