Avustajapalvelut

Koulunkäyntiavustajat ja oppilashoitajat tukevat oppilaiden oppimista ja koulunkäyntiä koulupäivän aikana, sekä työskentelevät iltapäivisin iltapäiväkerhoissa ja vammaisten lasten päivätoiminnassa.

Avustajapalvelun tarvetta arvioidaan kokonaisuutena muiden oppilaan saamien tukitoimien osana. Avustajapalvelusta koulussa vastaa rehtori ja hän suunnittelee sen kohdentamisen yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Oppilaalle turvataan hänen tarvitsemansa tulkitsemispalvelut koulupäivän aikana. Tulkitsemispalvelut on mahdollista järjestää avustajapalvelun yhteydessä.

Yleisen ja tehostetun tuen osalta oppilaan saama avustajapalvelu kirjataan tarvittaessa oppimissuunnitelmaan. Erityisen tuen oppilaan saamista avustaja- ja tulkitsemispalveluista päätetään oppilaan erityisen tuen päätöksessä, ja palvelun kohdentuminen kirjataan oppilaan HOJKS:aan.

Apuvälineet

Oppilas on oikeutettu saamaan opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet. Apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai oppimisen erityistarpeisiin. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttö ja hyödyllisyys arvioidaan oppilaan pedagogisissa asiakirjoissa. Mahdollisesta apuvälinetarpeesta tulee olla yhteydessä oppilaan opettajaan.

Ajankohtaista