Opiskelu perusopetuksessa

Opiskellaan tietokoneilla

Laadukas perusopetus on jokaisen lapsen oikeus. Vantaalla noudatamme lähikouluperiaatetta ja yhteisiä arvojamme ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Hyvän oppimisen ja kouluviihtyvyyden ilmapiirin synnyttävät koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat yhdessä.

Kouluissa huolehditaan perustietojen oppimisesta sekä riittävän yleistiedon saamisesta. Oppimisympäristömme edistävät tieto- ja viestintäteknologian käyttöä, oppiainerajojen rikkomista ja ekososiaalisen sivistyksen sekä luontosuhteen kehittymistä.

Aikuisten tehtävänä on olla oppimisen tukija ja mahdollistaa oppiminen oppilaiden omat lähtökohdat huomioiden. Koulussa opitaan pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä. Vantaalla uskomme siihen, että oppimisen iloa syntyy oppilaiden uteliaisuutta herättämällä ja antamalla oppilaiden vaikuttaa arjen valintoihin. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa määritellään koulun opetussuunnitelmassa.

painotettu opetus

Kaksikielinen opetus

Vantaalla voi opiskella perusopetuksessa kokonaan englannin kielellä ja osittain ruotsin kielikylvyssä.

Oppilaat kävelevät kouluun reput selässä. Kuva: Sami Lievonen.

Perusopetuksen arvot

Vantaan perusopetuksen arvot ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Arvot on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.

puuhun ripustettuja jäätimantteja

Ekoteko-kilpailu opettaa ympäristövastuuseen

Kilpailu kannustaa lapsia, nuoria ja työntekijöitä ympäristövastuulliseen toimintaan.

Ajankohtaista