Opiskelu yläkoulussa – vapautta, vastuuta ja uusia kavereita

Opiskelijat tabletilla

Hyppy alakoulusta yläkouluun tuo mukanaan muutoksia. Vaikka moni asia saattaa jännittää, siirtyminen seitsemännelle luokalle on myös uuden alku.

Mikä muuttuu yläkouluun siirryttäessä?

Oma vastuusi koulunkäynnistä kasvaa: huolehdit itse, että olet ajoissa oppitunneilla ja tulet valmistautuneena oppitunneille.

Oppiaineiden määrä lisääntyy. Uusia aineita ovat mm. kotitalous, kemia, fysiikka, biologia , maantieto, oppilaanohjaus ja terveystieto.

Yläkoulussa ei ole luokanopettajia. Eri oppiaineissa sinua opettavat omat aineenopettajat ja liikut luokasta toiseen eri oppiaineiden tunneille lukujärjestyksen mukaisesti.

Yksi aineenopettajista toimii ryhmänohjaajanasi.Tapaat häntä säännöllisesti mm. luokan ohjaustunneilla.

Yläkoulu tuo mukanaan uusia luokkakavereita. Vanhoja, eri luokilla olevia kavereita voit tavata välitunneilla ja vapaa-ajalla

opettaja ja oppilaita

Tukea opiskeluun

Jos sinulla on pulmia opiskeluun liittyen, ole rohkeasti yhteydessä omaan ryhmänohjaajaasi.

Työajat

Työ- ja loma-ajat

Työ- ja loma-ajat Vantaan perusopetuksen kouluissa.

Asumista Vantaalla

Muuttavat oppilaat

Lisätietoja ilmoittautumisesta Vantaalle muuttaville perheille. Jos oppilas muuttaa Vantaan sisällä tai pois Vantaalta, muutosta tulee aina ilmoittaa kouluun.

Lomakkeet sähköisenä

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Valmistava opetus, suomi toisena kielenä opetus ja oman äidinkielen opetus.

Työelämäpainotteinen opetus

Joustavan perusopetuksen luokka JOPO sekä työelämäpainotteinen opetus TEPPO ovat toiminnallisia, työssäoppimisjaksoja sisältäviä tapoja suorittaa perusopetuksen viimeiset vuodet.


Perusopetuksen arvot

Vantaan perusopetuksen arvot ovat hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus. Arvot on laadittu yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilöstön kanssa.

Ajankohtaista


Twitter