Yläkouluun siirtyminen

Yläkoululaisia opiskelemassa

Vantaalaisessa koulussa opiskelevan oppilaan ei tarvitse ilmoittautua yläkouluun vuosiluokille 7–9, sillä hänen tietonsa ovat jo valmiiksi oppilasrekisterissä.

Oppilaan tietojen perusteella perusopetuksen aluepäällikkö määrittää oppilaalle koulun yläkoulun ajaksi. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikka se ei aina ole maantieteellisesti lähin koulu.

Oppilas jatkaa opiskelua yhtenäiskoulussa, mikäli aiempi lähikoulupäätös on tehty nykyisen asuinpaikan perusteella.

Sisarukset samaan kouluun

Jos oppilas halutaan samaan kouluun kuin hänen sisaruksensa, täytetään hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille 7.–9. Hakemus palautetaan aluepäällikölle. Sisaruksen tulee asua samassa osoitteessa ja olla nuoremman sisaruksen aloittaessa haetun koulun oppilaana. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos sisarus käy toissijaista koulua (esim. sisarus on painotetussa tai kaksikielisessä opetuksessa).

Oppilaalla terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka vaikuttaa lähikoulun määrittelyyn

Jos oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka vaikuttaa koulun soveltuvuuteen, täytetään hakemus lähikoulun määrittämiseksi erityisperustein vuosiluokille 7.–9. Hakemus palautetaan aluepäällikölle. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai asiantuntijan lausunto. Syyn täytyy vaikuttaa suoranaisesti siihen, mikä koulu lapselle soveltuu. Terveydentilaan liittyvä syy voi olla esimerkiksi se, ettei oppilas selviydy liikkumisesteen takia hissittömässä koulussa.

Haku toissijaiseen kouluun

Oppilas voi hakea toissijaiseen kouluun jos hänelle määritelty lähikoulu ei tyydytä. Hakemus toissijaiseen kouluun toimitetaan siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori.

Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita. Etusijalla ovat vantaalaiset lapset. Ensin vapaiksi jääneille paikoille otetaan oppilaita, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, ja sen jälkeen oppilaita, jotka toivovat samaan kouluun sisaruksensa kanssa. Loput vapaat paikat jaetaan muiden hakijoiden kesken. Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Oppilaaksiottoa koskevat päätökset tehdään niiden vuosiluokkien ajaksi, joita asianomaisessa koulussa on.

Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei yleensä ole oikeutta koulumatkaetuihin. Mikäli oppilas hakee opiskelemaan Vantaan ulkopuolelle on huomattava, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista.

Ajankohtaista