Usein kysytyt kysymykset

Miten lähikoulu määritellään?

Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun tai on siirtymässä yläkouluun, aluepäällikkö määrittelee oppilaalle lähikoulun. Lähikoulun määrittelyssä noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymiä oppilaaksioton periaatteita. Ensin lähikoulu määritellään niille oppilaille, joilla on terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy, joka vaikuttaa koulun soveltuvuuteen ja sen jälkeen sisarusperusteen mukaisesti. Tämän jälkeen aluepäällikkö määrittelee ensin koulu niille oppilaille, joilla on selkeästi yksi koulu lyhyen ja turvallisen matkan päässä kotoa.

Miten ilmoitan sisarukset samaan kouluun?

Jotta lähikoulun määräytymisessä sisarus voidaan huomioida, hänen tulee asua samassa osoitteessa sisaruksesta kanssa ja olla päätöksentekohetkellä kyseisen koulun oppilaana. Lähikoulun määrittelyssä sisarusperustetta ei sovelleta, jos sisarus on koulussa toissijaisella oppilaaksiotolla, esimerkiksi musiikkiluokalla.

Lapseni koulu sijaitsee kahdessa toimipisteessä, mistä tiedän kummassa toimipisteessä lapseni aloittaa koulun?

Lähikoulupäätös tehdään aina kouluun ja mikäli, koululla on useampi toimipiste koulun rehtori päättää mihin toimipisteeseen kukin luokka sijoitetaan.

Lapseni hakee kaksikieliseen opetukseen, tuleeko lapsi ilmoittaa kouluun sähköisesti Wilman kautta?

Kyllä. Koulutulokkaat hakevat kaksikieliseen ja montessoriopetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Lapsi ilmoitetaan normaalisti kouluun ja lisäksi täytetään Ilmottautuminen painotettuun opetukseen -lomake.

Lapseni toivoi pääsevänsä samalle luokalle kaverinsa kanssa, miten voin ilmoittaa toiveesta?

Lapseni on aloittamassa koulun ja hänellä on erityisruokavalio, miten ilmoitan tiedot koululle?

Erityisruokavalion tarve ilmoitetaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella, joka toimitetaan lapsen koulun kouluterveydenhoitajalle. Lomakkeen ja toimintaohjeen erityisruokavalion ilmoittamiseen saa tarvittaessa myös koululta. Lisätietoja kouluruokailusta.

Olemme muuttamassa Vantaalle, kehen otan yhteyttä lapseni koulupaikkaan liittyen?

Perheen muuttaessa Vantaalle aluepäällikkö määrittelee lapselle lähikoulun. Lähikoulun määrittämistä varten lähetä seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi: lapsen nimi

  • lapsen henkilötunnus
  • osoite, johon lapsi muuttaa Vantaalla
  • päivämäärä, milloin muutto tapahtuu
  • koulun aloituspäivä
  • vuosiluokka, jolle lapsi menee
  • huoltajan yhteystiedot
  • tieto siitä, mistä kunnasta perhe muuttaa Vantaalle

Suomeen vasta saapuneen lapsen tai nuoren huoltajat voivat ottaa yhteyttä oman asuinalueensa perusopetuksen aluekoordinaattoriin lähikoulun ja opetusjärjestelyjen selvittämiseksi. Valmistava opetus on tarkoitettu kaikille niille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä opiskeluun perusopetuksen ryhmässä.

Ajankohtaista