Musiikkiluokat ja kaksikielinen opetus

Vantaalla on mahdollista opiskella perusopetuksen oppimäärä englannin kielellä tai ruotsin kielikylpyopetuksessa. Lisäksi Vantaalla on tarjolla montessoriopetusta vuosiluokille 1.-6. ja yksityinen Steinerkoulu vuosiluokille 1.-9. Musiikkiluokkaopetusta järjestetään vuosiluokilla 3.-9.

Sivun sisältö:

Koulujen infotilaisuudet koulutulokkaiden huoltajille järjestetään etänä (linkit koulujen tilaisuuksiin alla)

Englanninkielinen opetus

Ruotsin kielikylpy

Montessoriopetus

Musiikkiluokalle haetaan Wilman kautta 2. vuosiluokalla

Musiikkiluokkaopetus alkaa 3. vuosiluokalta. Musiikkiluokalla voi opiskella 9. vuosiluokan loppuun saakka.

Musiikkiluokille haetaan osallistumalla musikaalisuustestiin. Kaikki hakijat testataan. Testiin ilmoittaudutaan Wilman kautta 22.11.-10.12.2021. Hakulomakkeen voi myös tulostaa ja lähettää siihen kouluun, josta paikkaa haetaan. Musiikkiluokkakoulujen rehtorit tekevät päätökset musiikkiluokalle hyväksytyistä oppilaista 11.2.2022 mennessä ja päätös julkaistaan Wilmassa.

Kaikkien vantaalaisten 3. lk alkavalle musiikkiluokalle pyrkivien oppilaiden on mahdollista hakea myös VMO:n (Vantaan musiikkiopiston) oppilaaksi. Opetus on maksullista.

Musiikkiluokille otetaan uusia oppilaita myös 7. vuosiluokalta alkaen, jos ryhmissä on tilaa. Opiskelemaan voi hakea täyttämällä Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen -lomakkeen ja palauttamalla sen omalle luokanopettajalle lokakuussa. Lisäksi tulee olla yhteydessä siihen kouluun, josta opiskelupaikkaa haetaan ja sopia mahdollisesta valintakokeesta.

Haku ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen

Koulutulokkaat hakevat ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammikuussa. Wilma-lomakkeeseen merkitään kielikylpyopetuksen toimipiste, johon haetaan. Myös paperisella lomakkeella (Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen - lomake) hakeminen on mahdollista. Paperinen hakemus löytyy osoitteesta: vantaa.fi/kaksikielinenopetus. Paperinen Ilmoittautumislomake toimitetaan siihen kouluun, josta opiskelupaikkaa haetaan.

Ruotsin kielikylpyopetukseen otetaan uusia oppilaita myös 7. vuosiluokalta alkaen, jos ryhmissä on tilaa. Opiskelemaan voi hakea täyttämällä Ilmoittautuminen painotettuun opetukseen -lomakkeen ja palauttamalla sen omalle luokanopettajalle lokakuussa. Lisäksi tulee olla yhteydessä siihen kouluun, josta opiskelupaikkaa haetaan ja sopia mahdollisesta valintakokeesta.

Painotetun opetuksen oppilaaksiotto on aina toissijaista oppilaaksiottoa. Oppilaalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta koululaismatkakorttiin toissijaiseen kouluun.

Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilaaksiottamisen kriteerit
Montessoriopetuksen oppilaaksiottamisen kriteerit

Englanninkielinen opetus

Perusopetuksen voi käydä englanninkielellä Kaivokselan (vuosiluokat 1.-6.) ja Rekolanmäen koulussa (vuosiluokat 1.-6.) sekä Vantaan kansainvälisessä koulussa (vuosiluokat 1.-9.). Kouluihin otetaan ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Muiden kuntien hakijoita voidaan ottaa vantaalaisten lasten jälkeen, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Kaivokselan koulun ja Rekolanmäen koulun englanninkielisten luokkien oppilaat voivat kielikokeen kautta jatkaa opiskelua Vantaan kansainvälisessä koulussa vuosiluokilla 7.-9.

Kutsut kokeisiin lähetetään viikkoa ennen koepäivää. Paperisen hakulomakkeen saat soittamalla koulun kansliaan tai Vantaa-infoista.

Näin haet englanninkieliseen opetukseen

Jos haluat hakea englanninkieliseen opetukseen, lähetä sähköpostiviesti tähän osoitteeseen: edu.english(at)vantaa.fi

Samasta sähköpostiosoitteesta saa sähköisen hakulomakkeen, jolla haetaan englanninkielisille luokille 1–9 Vantaan kansainväliseen kouluun ja luokille 1–6 Kaivokselan kouluun ja Rekolanmäen kouluun.

Vantaan kansainvälisen koulun kielikoe luokille 1–9 on mahdollista suorittaa vain englanniksi, sillä opetus koulussa tapahtuu ainoastaan englannin kielellä. Kaivokselan ja Rekolanmäen koulussa on englanninkielistä opetusta vuosiluokilla 1–6. Oppilaat valitaan englanninkieliselle 1. luokalle kielellisen valmiuden arvioinnin kokeella. Lasten ei tarvitse osata englantia ennen koulun alkua. Koe on mahdollista suorittaa suomeksi tai englanniksi. Kielellisen valmiuden kokeen voi tehdä Kaivokselassa tai Rekolanmäen koulussa. Testipaikka määräytyy hakujärjestyksen mukaisesti.

Kaivokselan ja Rekolanmäen kouluissa osa oppiaineista opetetaan suomeksi, mm. jotkut katsomusaineet ja osa valinnaisista aineista.

Jos oppilas hakee Kaivokselan ja Rekolanmäen sekä Vantaan kansainväliseen kouluun, täytyy hänen suorittaa kielikokeet Kaivokselan tai Rekolanmäen kouluissa ja Vantaan kansainvälisessä koulussa. Hakija hyväksytään vain yhteen kouluun. Jos oppilasta ei valita hänen ensisijaisesti valitsemaansa kouluun, hän on tasavertainen hakija toissijaiseen ja kolmanteen kouluunsa valintajärjestyksensä mukaisesti.

Hakuprosessin vaiheet:

  1. Lähetä sähköpostia osoitteeseen edu.english(at)vantaa.fi. Lähetämme sinulle linkin Webropol-kyselylomakkeeseen.
  2. Täytä lomake mahdollisimman pian, viimeistään 24.1.2022.
  3. Kun palautat Webropol-kyselyn, saat vahvistuksen hakulomakkeen vastaanottamisesta.

Kutsut kokeisiin lähetetään viikkoa ennen koepäivää.

Huomioithan, että kun haet lapsellesi paikkaa 1. luokalta, hänet tulee ilmoittaa myös lähikouluun Wilmassa 30.1.2022 mennessä.

Englanninkieliseen opetukseen vuosiluokille 2-6 tai 8-9 haetaan ottamalla suoraan yhteyttä opetusta järjestävään kouluun. Luokille voidaan hyväksyä oppilaita, jotka osoittavat riittävät englanninkielen taidot ja jos luokilla on tilaa.

Englanninkielisten luokkien oppilaaksiottamisen perusteet

Kurkkaa videolta tunnelmia kielikylvystä

Ajankohtaista