Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle

Ahkerat opiskelijat

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetus kestää 9 vuotta. Oppivelvollisuusilmoitus ja ohjeet kouluun ilmoittautumiseen postitetaan koteihin tammikuun aikana.

Ekaluokkalainen ilmoitetaan kouluun sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta tammikuun aikana. Tunnukset Wilmaan toimitetaan postitse kotiin oppivelvollisuusilmoituksen yhteydessä. Apua ilmoittautumiseen ja Wilma-järjestelmän käyttämiseen saa Vantaa-infon palvelupisteistä.

Jos lapsi muuttaa lukuvuoden aikana Vantaalle, lapsi voidaan ilmoittaa kouluun joko tulostamalla ja täyttämällä ilmoittautumislomake ja lähettämällä se osoitteeseen Kasvatus ja Oppiminen, aluepäällikkö, PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki tai täyttämällä lomake sähköisesti ja palauttamalla se sähköpostin liitteenä osoitteeseen lahikoulu@vantaa.fi.

Kun lapsi on ilmoittautunut kouluun, aluepäällikkö määrittelee, minkä koulun oppilas hänestä tulee. Tätä koulua kutsutaan oppilaan lähikouluksi, vaikkei se aina ole maantieteellisesti lähin koulu. Huoltaja voi esittää toiveen sisarusten pääsemisestä samaan kouluun täyttämällä ilmoittautumislomakkeesta kyseisen kohdan.

Haku toissijaiseen kouluun

Oppilas voi hakea toissijaiseen kouluun, jos hänelle määritelty lähikoulu ei tyydytä. Tuolloin hakemus toimitetaan siihen kouluun, josta oppilaspaikkaa haetaan. Toissijaisesta koulupaikasta päättää kyseisen koulun rehtori. Rehtorit noudattavat oppilaiden valinnassa yhteisiä periaatteita:

  1. Oppilas asuu Vantaalla.
  2. Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä syy
  3. Oppilaan sisarus käy asianomaista koulua.
  4. Oppilas on esiopetuksessa asianomaisessa koulussa. Tämä peruste otetaan huomioon vain valittaessa oppilaita 1. vuosiluokalle.

Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla. Toissijainen koulu ei ole lain määrittämä lähikoulu, joten oppilaalla ei yleensä ole oikeutta koulumatkaetuihin. Lisätietoa koulukuljetuksista.

Toissijaisessa haussa on mahdollisuus hakea myös Espoon, Helsingin tai Kauniaisten kouluihin. Tällöin on huomattava, että toisen kaupungin koulussa oppilas ei välttämättä saa kaikkia tukipalveluita ja huoltajat vastaavat koulumatkojen kustannuksista.

Koulun aloittamisen siirtäminen

Yleensä lapsi aloittaa koulun sinä vuonna, jona hän täyttää seitsemän vuotta. Kunta voi kuitenkin antaa lapselle luvan aloittaa koulun aikaisemmin tai myöhemmin. Jos arvioidaan, ettei lapsi ole valmis aloittamaan koulua vielä sinä vuonna kun hän täyttää 7- vuotta, psykologit tekevät hänelle kouluvalmiusarvion. Lisätietoa kouluvalmiusarviosta saa lapsen esiopetuspaikasta, konsultoivilta erityislastentarhanopettajilta ja tutkimuksia tekeviltä psykologeilta.

Lapsi voi aloittaa koulun jo kuusivuotiaana siinä tapauksessa, että hänellä on riittävät valmiudet suoriutua koulunkäynnistä. Jos huoltajat haluavat selvittää, voiko heidän lapsensa aloittaa koulun vuotta aikaisemmin, he hankkivat ja kustantavat itse tarvittavat psykologiset tutkimukset. Vanhempien kannattaa varmuuden vuoksi täyttää myös esiopetushakemus.

Pidennetty oppivelvollisuus

Lapsen oppivelvollisuutta voidaan pidentää, jos lapsi ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi voi saavuttaa perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa kuusivuotiaana, ja oikeus maksuttomaan esiopetukseen alkaa tällöin viisivuotiaana. Oppivelvollisuus ei kuitenkaan pitene perusopetuksen keskeltä tai lopusta. Pidennetystä oppivelvollisuudesta saa tietoa lapsen päivähoidosta sekä aluekoordinaattoreilta. Aluepäälliköt tekevät päätöksen koulun käynnin aloittamisesta yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin.

Hyvää koulupäivää!

Ekaluokkalaiset Elsa, Elli, Peetu, Onni ja Magnus lähtivät opintielle yhtä matkaa.

Katso Vantaa-kanavan videolta Elsan, Onnin ja kaverien lähtöä opintielle.

Ajankohtaista