Koulumatkat ja koulukuljetus

Koululaiset pyöräilemässä.

Perusopetuksen oppilaalla on oikeus koulumatkaetuun, jos koulumatkan pituus ylittää määritellyt kilometrirajat. Oikeus matkaetuun voi syntyä myös, jos matka todetaan liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi tai jos oppilas ei selviä siitä terveydellisistä syistä.

Koulumatkaedun voi saada ainoastaan kunnan osoittamaan lähikouluun. Muuhun kuin lähikouluun hakeneella oppilaalla on kuitenkin oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin, jos koulukuljetuksen myöntämisperusteet matkan pituuden osalta täyttyvät sekä lähikouluun että luvan mukaiseen kouluun.

Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti julkisilla kulkuvälineillä, jolloin oppilas saa maksuttoman koululaismatkakortin. Kortti ladataan vain Vantaa-infossa.

Lisätietoa koululaismatkakortista.

Taksikuljetus myönnetään vain poikkeustilanteissa, jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä. Oppilas voi kulkea myös toiseen suuntaan taksilla ja toiseen suuntaan julkisilla kulkuvälineillä.

Koulukuljetusperusteet

Koulumatkan pituus

Maksuttoman koululaismatkakortin saa koulumatkan pituuden perusteella, jos koulumatka lähikouluun on

 • 1.-10. luokan oppilaalla yli 5 km
 • Erityistä tukea tarvitsevalla 1.-2. luokan oppilaalla yli 3 km
 • Valmistavan opetuksen alle 10-vuotiaalla oppilaalla yli 3 km
 • Koulumatkan pituus mitataan koulukuljetuksessa lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin.
 • Koulumatkan pituuden perusteella ei myönnetä taksikuljetusta.

Erityisen tuen tarve

 • Erityistä tukea tarvitsevat 1.–2. luokan oppilaat saavat maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus on yli 3 km.
 • Taksikuljetusta haettaessa hakemuksen liitteenä on oltava lääkärin tai psykologin lausunto.
 • Lausunto tulee toimittaa hakemuksen liitteenä

Koulumatkan vaikeus, rasittavuus ja vaarallisuus

Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden arvioi koulukuljetus. Arvioon vaikuttavat tien geometria, näkyvyys ja oppilaan ikä.

 • Tietä tai tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos nopeusrajoitus on enintään 50 km/h
 • Jos nopeusrajoitus on yli 50 km/h, tietä ei pidetä vaarallisena, jos siinä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila.
 • Jos nopeusrajoitus on yli 50 km/h, tien ylitystä ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on merkityt suojatiet tai liikennevalot.

Toissijainen koulu (esim. musiikkiluokka, englanninkielinen opetus)

 • Oikeus koulukuljetukseen on pääsääntöisesti vain kunnan osoittamaan lähikouluun.
 • Kuitenkin jos koulumatkan pituus on yli 5 km sekä toissijaiseen kouluun, että lähikouluun, on oppilaalla oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin.
 • Jos oppilaalla on vamman tai sairauden perusteella oikeus saada taksikuljetus lähikouluunsa, hänelle voidaan myöntää taksikuljetus myös toissijaiseen kouluun.

Terveydelliset syyt

 • Koulukuljetus voidaan myöntää lääkärin todistuksen perusteella terveydellisistä syistä.
 • Oppilas voi saada terveydellisistä syistä koululaismatkakortin tai taksikuljetuksen.
 • Lääkärin todistus tulee toimittaa hakemuksen liitteenä
 • Lausunnon voi toimittaa kouluun tai postitse koulukuljetukseen PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

Saattamisavustus

 • Perustellusta syystä huoltajalle voidaan maksaa koululaismatkakortin hinta saattamisavustuksena.

Lue tarkemmin asiasta opetuslautakunnan pöytäkirjanotteesta.

Ajankohtaista