Monialainen asiantuntijaryhmä

Monialainen asiantuntijaryhmä tukee ja auttaa lasta tarvittaessa. Työskentelyn lähtökohtana on, että oppilas on aktiivinen omissa asioissaan ja tulee niissä kuulluksi.

Mikäli huoli lapsesta herää, voidaan hänen auttamisekseen koota monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä perustetaan aina yhteisestä sopimuksesta ja myös sen jäsenet nimetään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Ryhmässä tavallisimpina jäseninä on oppilaan ja huoltajien lisäksi esimerkiksi oppilaan opettaja, koulupsykologi/ kouluterveydenhoitaja/ koulukuraattori tai muu oppilaalle tärkeä henkilö.

Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käydään läpi mitä apua oppilas on saanut ja sovitaan yhdessä mitä oppilaan auttamiseksi ja tilanteen parantamiseksi olisi hyvä vielä tehdä. Jotta oppilas saa tarvitsemansa tuen hyvissä ajoin, kannattaa ryhmä perustaa matalalla kynnyksellä. Kun yhdessä todetaan oppilaan tilanteen parantuneen riittävästi, voidaan yhdessä sopia monialainen asiantuntijaryhmä tarpeettomaksi.

Ajankohtaista