Vanhempaintoiminta Vantaalla

Vanhempaintoiminta on monimuotoista lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia edistävää vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa myös tekijöilleen. Lähes kaikissa vantaalaisissa kouluissa on toimiva vanhempainyhdistys tai -toimikunta. Vanhempaintoimijoiden yhteystiedot saat lapsesi koulusta.

Vanhemmat mukana koulun vuosisuunnittelussa

Koulut kutsuvat syksyisin huoltajat mukaan laatimaan koulun lukuvuosisuunnitelmaa, johon kirjataan mm. lukuvuodelle asetetut keskeiset tavoitteet, kuvataan toimintaa ja päätetään tapahtumien ja tilaisuuksien ajankohdat. Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan myös yhteistyössä vanhempainyhdistyksen tai vanhempaintoimikunnan kanssa suunnitelma yhteisistä tapaamisista ja niiden sisällöistä lukuvuoden aikana. Koulun lukuvuosisuunnitelma on Wilmassa.

Lisäksi vuosittain helmi-maaliskuussa perusopetuksen aluepäälliköt kutsuvat kaikki alueensa huoltajat alueelliseen huoltajatilaisuuteen, jossa keskustellaan aluetta ja perusopetusta koskevista ajankohtaisista teemoista. Alueelliset tilaisuudet järjestetään yhteistyössä Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARYn kanssa.

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry

Yhdistys toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Yhdistys toimii varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen koulujen parissa. VANVARY kokoaa eri koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoaa rakenteen kaupunkitasoiselle yhteistyölle. Alueyhdistys vaikuttaa myös sellaisten koulujen ja päiväkotien arkeen, joissa ei toimi omaa vanhempainyhdistystä. VANVARY järjestää vanhempainyhdistysten yhteisiä tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, sekä tiedottaa vanhempainyhdistysten ja kattojärjestön toiminnasta. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi. Se pitää yhteyttä opetushallintoon ja muihin tarvittaviin viranomaisiin.

VANVARY on vantaalaisten vanhempien vaikuttamiskanava, kunnallinen vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi, jonka toiminta on täysin vapaaehtoisten voimin tehtyä työtä, siksi erityisen arvokasta. Sen kaikki toiminta on vantaalaisten lasten ja nuorten hyväksi, yhteistyössä vanhempien ja eri lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

Ajankohtaista