Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja maksut

Vantaalla toimii 57 iltapäiväkerhoa, joissa käy noin 2400 lasta. Kaupunki ohjaa toimintaa, mutta järjestäjinä toimivat yksityiset tahot, seurakunta sekä yhdistykset ja järjestöt. ltapäiväkerhot toimivat pääasiallisesti koulujen ja seurakuntien tiloissa.

Toiminta-ajat

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana. Sitä ei järjestetä loma-aikoina eikä poikkeuksellisina lauantaikoulupäivinä. Koulujen työ- ja loma-ajat löytyvät perusopetuksen sivuilta.

Päivittäinen toiminta-aika on iltapäiväkerhoissa klo 12-17.

Aamutoimintaa voidaan järjestää, jos ryhmään tulee riittävästi osallistujia. Lukuvuonna 2019- 2020 aamutoimintaa järjestetään Kaivokselan koulussa ja Vantaan Kansainvälisessä koulussa.

Maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausittainen asiakasmaksu. Hintoihin sisältyy välipala. Kaikki toimintaan osallistuvat lapset ovat tapaturmavakuutettuja. Aamutoiminnan hinnan päättää sen järjestäjä.

Asiakasmaksuja voidaan huojentaa 35 prosentilla perheen tulotason mukaan.