Opiskeluhuollon psykologi

Opiskeluhuollon psykologin tehtävänä on tukea lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä. Psykologi tarjoaa luottamuksellista keskustelutukea matalalla kynnyksellä esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • huoli mielen hyvinvoinnista (kuten masentuneisuus tai ahdistuneisuus)
  • stressi, jaksamisen ja nukkumisen vaikeudet
  • kriisit
  • identiteetti ja itsetuntemus
  • hankaluudet ihmissuhteissa
  • opiskelun vaikeudet

Opiskelija voi itse varata ajan tai ohjautua oppilaitoksen työntekijän tai vanhemman yhteydenoton kautta psykologin asiakkaaksi. Psykologi toimii yhteistyössä oppilaitoksen työntekijöiden kanssa ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden tukipalveluiden piiriin, opiskelijan suostumuksella. Psykologin palvelut ovat opiskelijoille vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Ajankohtaista