Opiskelun erityinen tuki

Opiskelijat saavat tarvittaessa monipuolista tukea ja ohjausta. Erityisen tuen palveluja on tarjolla sekä lukioissa että ammattiopisto Variassa.

Erityinen tuki lukiossa

Kaikissa Vantaan lukioissa työskentelee erityisopettaja, joka avustaa oppimisen vaikeuksissa ja opiskelutaitojen kehittämisessä sekä toteuttaa lukiseuloja ja lukitestejä. Lukion erityisopetus eroaa luonteeltaan perusopetuksen aikaisesta erityisopetuksesta esim. siten, että lukiossa ei ole erityisopetuksen pienryhmiä.

Kaikki opettajat huolehtivat opiskelijan tukemisesta lukiossa. Erityisiä tukimuotoja voivat olla esimerkiksi tukiopetus, tukikurssit, erityisopettajan pedagoginen tuki, läksykahvilat ja osaamisen monipuoliset näyttömahdollisuudet.

Tukiopetusta eri oppiaineissa antavat aineenopettajat. Opiskelijoita tuetaan myös erilaisilla koe-, opiskelu- ja opetusjärjestelyillä. Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin esimerkiksi lukivaikeuden, sairauden tai vamman takia.

Erityisopetus Variassa

Variassa tuetaan erityisopetuksella niitä opiskelijoita, jotka eivät etene opinnoissaan tavanomaisen opetuksen keinoin. Opintojen alussa erityisopettaja tekee kaikille opiskelijoille luku- ja kirjoitustaitoja sekä matemaattisia valmiuksia mittaavan alkukartoitusseulan, jonka avulla pyritään tunnistamaan oppimisen tuen tarpeet. Erityisopettaja toteuttaa samanaikaisopetusta, pienryhmä- tai yksilöohjausta suunnitelmallisesti opiskelijan ja ryhmän tarpeiden mukaan. Variassa erityisopettajan tuki kohdentuu pääasiassa yhteisiin tutkinnon osiin.

Erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevalle opiskelijalle tehdään tarvittaessa erityisopetuspäätös, jolloin hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopiskelijaksi nimeäminen ja HOJKS-prosessi on kuvattu Varian erityisopetuksen suunnitelmassa.

Tukiopetusta saavat ne opiskelijat, jotka ovat jääneet opinnoissaan tilapäisesti jälkeen sekä opiskelijat, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä.

Ajankohtaista