Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen tutkintoon, joka antaa laaja-alaisen pätevyyden alakohtaista perusosaamista edellyttäviin tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen yhdelle koulutusohjelman osoittamalle alalle.

Tutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä ja ammattiin valmistutaan keskimäärin kolmessa vuodessa.

Opinnoissa edetään oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Opiskelijoiden etenemistä arvioidaan opintojen aikana näyttöinä.

Ammatillinen perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Ammatillinen perustutkinto pähkinänkuoressa:

Ammatillinen perustutkinto (180 osaamispistettä, osp) koostuu 1.8.2018 alkaen

  • ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä)
  • yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä)
  • vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä)
  • tutkintoa yksilöllisesti laajentavista tutkinnon osista

Ammatilliset tutkinnon osat ovat opiskeltavaan ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen opiskelua. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä, yleissivistäviä tai harrastustavoitteisia. Yhteiset tutkinnon osat taas ovat kaikille yhteisiä. Niihin kuuluvat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sekä valinnaiset osaamistavoitteet.

Tutkinnon osia voi valita myös muista ammatillisista perustutkinnoista, lukiosta, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista. Lisäksi ammatillisen tutkinnon ohessa voi suorittaa lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon.