Mitä esiopetus on?

Esiopetus on osa elinikäisen oppimisen polkua, joka alkaa kotoa ja varhaiskasvatuksesta sekä jatkuu esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa. Esiopetuksessa tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa yhdessä perheen kanssa.

Esiopetus on velvoittavaa, tavoitteellista ja se perustuu opetussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.
Esiopetuksessa lapset kokevat ja oppivat uutta osana vertaisryhmää. Esiopetus muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista, jotka pohjautuvat lasten kiinnostuksen kohteille sekä esiopetuksen yhteisille tavoitteille.

Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu pitkälti leikin kautta, ja leikille on aina aikaa esiopetuspäivän aikana. Leikin lisäksi erilaiset kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota.

Ajankohtaista