Esiopetuspaikat

Esiopetusta järjestetään Vantaalla kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä osin koulujen tiloissa.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta päättää esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodeksi kerrallaan ennen esiopetukseen ilmoittautumisen käynnistymistä. Kun esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on hakuajan päätyttyä tiedossa, lautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden toimipaikat.

Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2022-2023:

Myyrmäki

Yksityiset päiväkodit Myyrmäen alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Martinlaakso

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Kivistö

Yksityiset päiväkodit Kivistön alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Aviapolis

Yksityiset päiväkodit Aviapoliksen alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Tikkurila

Yksityiset päiväkodit Tikkurilan alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Hakunila

Yksityiset päiväkodit Hakunilan alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Koivukylä

Yksityiset päiväkodit Koivukylän alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Korso

Yksityiset päiväkodit Korson alueella:

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat (arvio yksivuotisen esiopetuksen paikoista):

Esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuonna 2021-2022:

Myyrmäki

Yksityiset päiväkodit Myyrmäen alueella:

Martinlaakso

Kivistö

Yksityiset päiväkodit Kivistön alueella:

Aviapolis

Yksityiset päiväkodit Aviapoliksen alueella:

Tikkurila

Yksityiset päiväkodit Tikkurilan alueella:

Hakunila

Yksityiset päiväkodit Hakunilan alueella:

Koivukylä

Yksityiset päiväkodit Koivukylän alueella:

Korso

Yksityiset päiväkodit Korson alueella:


Ajankohtaista