Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa lähtökohtana on, että vastuu lapsen kuljettamisesta esiopetukseen on ensisijaisesti lapsen huoltajilla. Esiopetuksessa oleva lapsi voi saada avustusta esiopetusmatkoihin, jos matka kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan on yli viisi kilometriä.

Oikeus koskee matkoja esiopetuksen ja kodin välillä, joten esiopetuksen kuljetusetua ei voi saada varhaiskasvatuksen ja kodin välisille matkoille. Maksuton kuljetus voidaan järjestää vain lapsen väestötietojärjestelmään merkitystä osoitteesta.

Esiopetuksen saattamisavustus

Kuljetus esiopetukseen järjestetään ensisijaisesti maksamalla esiopetukseen osallistuvan lapsen huoltajalle avustuksena matkan kustannukset joukkoliikenteen maksujen mukaisesti. Jos lapsen kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan maksaa saattamisavustuksena korkeintaan verohallinnon ohjeistuksen mukainen oman auton käytöstä maksettava enimmäiskorvaus. Korvaus maksetaan huoltajalle jälkikäteen toteutuneiden esiopetuspäivien ja matkojen mukaan. Huoltaja sitoutuu huolehtimaan kuljetuksesta koko lukukauden ajan.

Taksikuljetus erityisperustein

Taksikuljetus voidaan järjestää lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausuntoon perustuen ja vain siksi ajaksi, jona huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan. Päätöksentekijä ottaa edellä mainitun lausunnon huomioon tehdessään kuljetuspäätöstä.

Hakemus jätetään lapsen esiopetuspaikkaan

Esiopetuksen kuljetushakemus (kuljetustarve kohdistuu esiopetukseen tai perusopetukseen valmistavaan opetukseen, ei täydentävään varhaiskasvatukseen)

Varhaiskasvatuksen kuljetushakemus kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevalle lapselle (kuljetustarve kohdistuu esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen)

Ajankohtaista