Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa oleva lapsi, joka ei osallistu varhaiskasvatukseen voi saada avustusta esiopetusmatkoihin esiopetuksen työpäivinä.

Oikeus avustukseen syntyy, jos matka kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan on yli viisi kilometriä. Oikeus koskee matkoja esiopetuksen ja kodin välillä, joten esiopetuksen kuljetusetua ei voi saada varhaiskasvatuksen ja kodin välisille matkoille.

Esiopetuksen kuljetushakemus (vain 4 tunnin esiopetus tai 5 tunnin valmistava opetus)

Varhaiskasvatuksen kuljetushakemus (esiopetuksen lisäksi siihen liittyvä päivähoito)

Esiopetuksen saattamisavustus

Matkaetua haetaan siitä varhaiskasvatuksen toimintayksiköstä, jossa lapsen esiopetus järjestetään. Esiopetuksen kuljetus järjestetään ensisijaisesti maksamalla lapsen huoltajalle avustuksena julkisen joukkoliikenteen perimän kausilipun hinta. Pääsääntöisesti huoltaja saattaa lapsensa esiopetuspaikkaan.

Taksikuljetus erityisperustein

Joissain tapauksissa huoltaja ei pysty saattamaan lasta esiopetuspaikkaan. Tällöin lapselle voidaan hakea taksikuljetusta. Taksikuljetusta haetaan siitä varhaiskasvatuksen toimintayksiköstä, jossa lapsen esiopetus järjestetään. Taksikuljetus järjestetään lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan lausunnon perusteella ja kuljetus on voimassa vain silloin kun huoltajalla on tosiasiallinen este kuljettaa lastaan esiopetukseen. Huoltajan tosiasiallisena esteenä pidetään tämän terveydentilaan tai poikkeukselliseen perhetilanteeseen liittyviä esteitä. Työhön tai opiskeluun liittyvät syyt eivät muodosta tosiasiallista estettä.

Ajankohtaista