Muuta koulutusta maahanmuuttajille

Kun suomen kieli on käyttökunnossa, on aika siirtyä muuhun ammattikoulutukseen. Maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset nuoret voivat hakea samoihin lukio- ja ammatillisiin opintoihin kuin kaikki muutkin. Lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan yhteishaussa.

Oppilaitoksissa on myös nimenomaan maahanmuuttajille suunnattua koulutusta, jos oma kielitaito ei vielä riitä opiskeluun tavallisessa suomenkielisessä koulutusohjelmassa. Näitä koulutuksia ovat lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Valmentavassa koulutuksessa opiskelija saa valmiudet jatkaa opintojaan ja oppii tuntemaan suomalaista opiskelukulttuuria.

Vantaalla maahanmuuttajille suunnattua koulutusta tarjoavat

Ajankohtaista