Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset

Taideopintoja ja -kasvatusta on Vantaalla tarjolla kaikenikäisille. Taidetta voi harrastaa ja omia taitojaan ja tietojaan syventää taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Sen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetus jakaantuu alle kouluikäisten varhaisopintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opiskelun voi yleensä aloittaa 5-vuotiaana, mutta joissakin taidelajeissa opetusta on jo vauvaikäisille ja toisissa opinnot alkavat vasta kouluikäisenä. Aikuisopinnot on tavallisesti suunnattu yli 19-vuotiaille.

Tältä sivulta löydät Vantaalla taiteen perusopetusta tarjoavat toimijat.

Haku taiteen perusoppilaitoksiin

Hakuaika oppilaitoksiin on keväällä. Ympäri vuoden voi kysyä vapaita paikkoja. Lisätietoja löydät oppilaitosten omilta sivuilta.

Lisätietoja

Lea Rahkola-Kauranen
kulttuurituottaja
lea.rahkola-kauranen@vantaa.fi
050 312 1969

Opetukseen liittyvät tiedustelut suoraan oppilaitoksiin.

Ajankohtaista