Nuorten aikuisten palvelut

Nuorten työpajat on tarkoitettu vantaalaisille 17-28 -vuotiaille nuorille. Yleensä yli 17-vuotiaat ovat oikeutettuja työmarkkinatukeen työkokeilunsa ajan. Tällöin pitää olla työnhaku voimassa ja hakemus pajalle toimitetaan TE-palveluihin.

Mitä työkokeilu nuorten työpajoilla on?

Nuorten työpajojen osaamissisällöt

Koulutussopimusjaksot nuorten työpajoilla

Mitä työkokeilu nuorten työpajoilla on?

Työkokeilun aikana saat tukea ja ohjausta elämänhallintaan, koulutukseen ja työelämään. Tavoitteesi voivat olla esim. omien voimavarojen vahvistaminen, itsestä huolehtiminen, vuorokausirytmiin pääseminen, tutustuminen koulutustarjontaan ja eri ammatteihin. Työpajalla voit myös korottaa peruskoulun arvosanoja sekä suorittaa erilaisia kursseja (EA1, hygieniapassi ja työturvallisuuskortti). Pajapäivät ovat maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Tutustu työpajoihin.

Nuorten työpajat -video

Nuorten työpajat Facebookissa

Hakulomake nuorten työpajoille - Hakemusta ei voi lähettää sähköisesti, vaan se tulee toimittaa TE-toimistoon tai Ohjaamoon.

NUORISONEUVOJAT
Vantaan nuorisopalvelut/ Nuorten työpajat
nuorisoneuvojat@vantaa.fi
Tuija Heikkilä 050 303 4778
Henna Utkan 0400 591 626

Työpajoista kiinnostuneille nuorille ja yhteistyökumppaneille järjestettävät kurkistukset työpajojen toimintaan maanantaisin klo 13.00.
Kurkistukset aloitetaan Monitoimitila Liidon aulasta (Lummetie 2 Bc Tikkurila, Kirjastopuiston puoleinen sisäänkäynti).
Koronarajoitusten vuoksi kurkistuksiin tulee ilmoittautua sähköpostilla nuorisoneuvojat@vantaa.fi TERVETULOA!

Lisäksi nuorisoneuvojat ovat tavattavissa Vantaan nuorten Ohjaamon neuvonnassa torstaisin kello 13.00-15.30 sekä Tikkurilan nuorisotilassa tiistaisin kello
16.00-18.00 (Olohuone -ilta 18-25 -vuotiaille).
Tule kysymään nuorten työpajoista ja niille hakemisesta!

Nuorten työpajojen osaamissisällöt

Nuorten työpajoista keittiöpaja, kodinkunnostuspaja ja kädentaitopaja on tunnistettu oppimisympäristöiksi yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Käytännössä sinulla on näillä työpajoilla mahdollisuus kartuttaa ammatillisten tutkintojen ammattitaitovaatimuksia vastaavaa osaamista pajatehtävissä työskennellen ja harjoitustöitä tehden. Pajalla karttuva osaaminen tunnistetaan ja kirjataan osaamistodistukseen, josta voi olla sinulle hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi ammatillisiin opintoihin hakeutuessasi.

Nuorten työpajojen osaamissisällöt

Keittiöpajan oppimisympäristön kuvaus ja osaamissisältö
Keittiöpajan osaamistodistusmalli

Kodinkunnostuspajan osaamissisältö (päivitetään)
Kodinkunnostuspajan osaamistodistusmallit: pintakäsittelyala ja taideteollisuusala (päivitetään)

Kädentaitopajan osaamissisältö (päivitetään)
Kädentaitopajan todistus osaamisesta (päivitetään)

Lisätietoja työpajojen opinnollistamisesta ja osaamistodistuksista: Into ry:n verkkosivut

Koulutussopimusjaksot nuorten työpajoilla

Nuorten työpajat on tarkoitettu vantaalaisille 16-28 -vuotiaille nuorille, jotka voivat hakea pajoille työkokeiluun TE-toimiston tai Ohjaamon kautta. Nuorten työpajoille otetaan myös ammatillisia opiskelijoita koulutussopimusjaksoille. Koulutussopimusjaksolle hakeudutaan oman ammatillisen oppilaitoksen kautta. Vastuuopettaja tai opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä työpajojen nuorisoneuvojiin sopiakseen koulutussopimusjaksosta työpajalla.

Nuorten työpajat ovat yhteisöllisiä oppimisympäristöjä, jossa ammatillisten taitojen oppimisen rinnalla tuetaan nuoren/opiskelijan elämänhallintataitojen kartuttamista, sosiaalista vahvistumista, aktiivista osallistumista sekä yleisten työ- ja työelämätaitojen kehittymistä. Työpaja sopii koulutussopimusjakson vaihtoehtoiseksi oppimisympäristöksi ammatilliselle opiskelijalle, jolla kiinnostusta on hankkia ja mahdollisesti myös osoittaa käytännön osaamistaan koulutussopimusjakson aikana, ja joka tarvitsee kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea työ- ja työelämätaitojen oppimiseen. Koulutussopimusopiskelija toimii työpajalla muiden nuorten kanssa samassa asemassa ja samoin säännöin. Koulutussopimusjakson tavoitteista sovitaan yhdessä työpajaohjaajan, vastuuopettajan ja opiskelijan kanssa.

Tutustu Koulutussopimusten palvelupolkuun kumppaneille

Edellytykset/vaatimukset:

  • 16-28-vuoden ikä
  • Varian ammatillinen opiskelija TAI vantaalainen ammatillinen opiskelija muussa ammatillisessa oppilaitoksessa
  • Ammatilliset oppimistavoitteet yhteensopivia työpajan osaamissisällön ja tehtävien kanssa
  • Tarve vaihtoehtoiselle/tuetulle oppimisympäristölle

Tutustu Koulutussopimusten palvelupolkuun ammatillisille opiskelijoille

Otamme koulutussopimuslaisia tällä hetkellä keittiö-, kodinkunnostus- tai kädentaitopajoille. Nämä pajat on tunnistettu oppimisympäristöiksi yhteistyössä ammatillisten oppilaitoksien kanssa. Tutustu tarkemmin pajojen oppimisympäristöjen kuvauksiin ja osaamissisältöihin. Koulutussopimusjakso työpajan oppimisympäristössä kestää korkeintaan 3 kk.

Lisätiedot, paikkatilanne ja hakeutuminen:

Nuorisoneuvojat

Nuorisoneuvojat@vantaa.fi
Tuija Heikkilä 050 303 4778
Henna Utkan 0400 591 626

Ajankohtaista