Vertaistoiminta

Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden yhtenä vahvuutena on vuonna 2006 alkanut vertaisohjaajatoiminta, jota toteutetaan ympäri Vantaata. Vertaisohjaajia toimii Nuorten tieto- ja neuvontapalveluissa vertaistiedottajina, nuorisotiloissa vertaisohjaajina sekä kirjastoissa kirjastovertaisohjaajina. Toiminta on palkittu Vantaa nuorisopalveluiden stipendillä.

Vertaistiedottajat

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesissä on ollut vertaistiedottajia vuodesta 2010 lähtien. Tällä hetkellä Jeesissä toimii viisi koulutettua vertaistiedottajaa.

Vertaistiedottajat on koulutettu koulutusmallin mukaisesti yhteisellä koulutusleirillä. Heidän tehtävänsä on ollut jakaa ja tuottaa tietoa muille nuorille, muun muassa kirjoittamalla ja kuvaamalla. Tietoa on jaettu Facebookissa, Vantaan Sanomissa, Jeesin sivuilla ja Vantaan kaupungin omilla internet-sivuilla. Kesällä 2012 vertaistiedottajat järjestivät ensimmäistä kertaa oman medialeirin varhaisnuorille.

Lisätietoa toiminnasta saa Jeesin vertaistiedottajien sivuilta.

Kirjastojen vertaisohjaajat

Kirjastojen ja nuorisopalveluiden yhteistyöstä ovat syntyneet kirjastovertaisohjaajat eli kirjastovertsut. Pisimmät perinteet kirjastojen vertaisohjaajatoiminnassa on Koivukylän kirjastolla. Koivukylän kirjastossa nuoret ovat järjestäneet muun muassa pelipakkitoimintaa ja nuorten avoimia iltoja. LUMOn kirjastossa on toiminut roolipelikerho.

Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä lähikirjastoon. Tällä hetkellä kirjastovertaisohjaajia toimii Lumon, Myyrmäen, Pointin ja Koivukylän kirjastoissa. Kaikki mukaan tulevat nuoret saavat tehtävään koulutuksen, jonka nuorisopalvelut järjestää.

Palkkaa toiminnasta ei saa, mutta nuoria palkitaan esimerkiksi leffalipuin. Toiminnasta on hyötyä opiskelu- tai työpaikkaa hakiessa.

Vertaisohjaajat nuorisotiloilla

Vertaisnuoret toimivat nuorisotyöntekijöiden apuna varhaisnuorten ja nuorten avoimessa iltatoiminnassa ja tapahtumissa. Vertaisohjaajatoiminta on osa nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoimintaa Vantaalla.

Vuorovaikutteista ohjaamista

Vertaisohjaajuus on toiminnan ohjaamista toisille nuorille joko itsenäisesti tai ohjaajan tukemana. Se on toisten nuorten toimintaan opettamista, valmentamista, tukemista ja jatkuvaa oppimista vuorovaikutuksessa toisten nuorten, ohjaajien ja aikuisten kanssa. Oppiminen tapahtuu tekemällä, harjoittelemalla ja arvioimalla.

Vertaisohjaajatoiminnan avulla on voitu osallistaa nuoria toimimaan oman hyvinvointinsa edistämiseksi. Nuorille annetaan välineitä toimia itse oman elämänsä vaikuttajina ja muiden nuorten vertaisohjaajina. Nuoret oppivat suunnittelemaan tulevaisuutta, kantamaan vastuuta ja kehittämään toimintaa. Nuoret koulutetaan toimintaan ja he toimivat vertaisohjaajina ainakin yhden lukukauden. Monet toimivat ohjaajina usean vuoden ajan.

Itsenäisyyttä, kasvua ja vastuuta

Vertaisohjaajatoiminta toteuttaa nuorisolain hengen mukaisesti aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, nuorten omien sosiaalisten taitojen vahvistamista, nuoren kasvun ja itsenäistymisen tukemista. Sukupolvien välistä vuorovaikutusta voidaan toteuttaa muun muassa kirjastojen vertaisohjaajatoiminnassa, jossa nuorilla on mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi sukupolvien ylittäviä tapahtumia.

Vertaisohjaajatoimintaa voi soveltaa monella eri tavalla kohteelle sopivaksi. Vertaisohjaajatoiminta Mikkolassa on ollut nuorten avoimen iltatoiminnan ohjaamista ja varhaisnuorten kerhojen vetämistä. Myös Korsossa nuoret vastaavat illoista ja varhaisnuorten toiminnasta. Länsi-Vantaalla nuoria on kuntosalilla vertaisohjaajina, toimintaryhmien ohjaajina sekä vapaamuotoisten toimintailtojen vetäjinä "nuoret nuorille" -periaatteella.

Ajankohtaista


Twitter