19. Jokinen, Mimmi

Kuva Mimmi Jokinen


Ikä:
17

Asuinalue:
Riipilä

Esittely:
Olen Mimmi Jokinen, 17-vuotias ja vaikuttamisesta kiinnostunut. Opiskelen Tikkurilan lukiossa toista vuotta.

Harrastukset:
Olen harrastanut tanssia yli yhdeksän vuotta. Musiikki on myös ollut aina minulle tärkeää.

Slogan:
Mimmi Jokinen, aikaansaava ja sanavalmis.

Kommentit vaalikoneväittämiin:
1. Nuorten, erityisesti tyttöjen ei tulisi pelätä kulkea yksin esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä tai eri kaupunginosissa. Myös rasismi ja kiusaaminen heikentävät nuorten turvallisuutta Vantaalla.
2. Ajatus on hyvä, jos kaupungilla on mahdollisuus rahoittaa harrastustoimintaa. Liikunta edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, joten sen lisääminen olisi hyvä idea.
3. Jokainen yksilö on itse vastuussa ilmastoteoistaan. Kaupungin tulee kannustaa ja muistuttaa ilmastonmuutoksesta, mutta kohtuus kaikessa.
4. Vantaalla sijaitsevissa kouluissa pitää osata puuttua koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan nopeasti sekä pienellä kynnyksellä. Myös tukitahoja ja keinoja avun pyytämiseen tulisi lisätä.
5. Vantaan kouluruoka on syötävää, mutta sen taso vaihtelee valitettavan usein.
6. Nuorten tulisi saada vaikuttaa enemmän kuntaa koskeviin asioihin. Äänestysikärajan laskeminen olisi tähän paras keino. Myös ehdokkaaksi tulisi voida asettua 16-vuotias ja sitä vanhempi.
7. Julkisen liikenteen hinnat tulisivat olla alhaisemmat nuorille ja lapsille tai jopa maksuttomat.
8. Julkinen liikenne on kasvava ja tärkeä osa Vantaalla tapahtuvaa liikennöintiä. Mutta yksityisautoilijoiden oikeuksia ei pidä myöskään unohtaa tai vähentää.
9. Nuorten hyvinvointi on erityisen tärkeää. Yleistyvät nuorten mielenterveysongelmat ja koulu-uupumus tulisivat olla ensisijaisia hoidettavien asioiden listalla. Psykologeista ja kuraattoreista on kova pula, joten näitä palveluita tulisi lisätä huomattavasti.

Ajankohtaista