Aloitteet

Nuortenideat.fi on vaikuttamispalvelu kaikille nuorille Suomessa. Nuortenideat.fi tarjoaa matalan kynnyksen osallistua, vaikuttaa sekä kertoa omat mielipiteet kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Palvelun kautta nuoret voivat kommentoida ja tykätä toisten aloitteista. Nuortenideat.fi -palvelussa nuori voi nähdä, missä vaiheessa aloitteen käsittely on ja mitä siihen on milloinkin kommentoitu.

Haluaisitko muuttaa jotakin kunnan toiminnassa? Tee aloite!

Kuntalain 28 §:n mukaan jokaisella kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Tämä oikeus koskee siis myös lapsia ja nuoria. Aloitteita jo jonkun asian muuttamiseksi voi tehdä esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, vapaa-ajalla, liikenteessä tai rakentamisessa.

Aloitteen voit tehdä eri tavoin

Kuntalaisaloitteen voit tehdä joko sähköisellä lomakkeella tai toimittaa aloitteen kaupungin kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi.

Aloitteen voi tehdä myös esimerkiksi nuorisovaltuuston kautta tai kaupungin työntekijöiden, kuten opettajien ja nuorisotyöntekijöiden kautta. Aloitteita tehdään myös Vaikuttaja-päivässä. On myös mahdollista ottaa suoraan yhteyttä kaupungin työntekijöihin ja luottamushenkilöihin esimerkiksi sähköpostilla.

Ajankohtaista