Tupakointi

Tupakointi on tupakkalain (693/1976) mukaan kielletty sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa. Tupakointi on kielletty myös ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan. Osaan katos- tai katsomoaluetta voidaan kuitenkin varata tupakointiin tarkoitettu tila, kunhan tupakansavu ei pääse kulkeutumaan alueen muihin osiin.

Tupakointi voidaan sallia myös esimerkiksi konsertin seuraamiseen tarkoitetulla kentällä, kunhan tupakointialue on niin kaukana esiintymislavasta, ettei tupakansavu kulkeudu tilaisuutta seuraavien katsojien joukkoon. Tapahtuman järjestäjän tulee asettaa näkyville tupakointikiellon ja mahdollisen tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet. Tapahtuman järjestäjän on myös ohjeistettava henkilökuntaa tai järjestyksenvalvojia valvomaan tupakointikiellon noudattamista.

Lisätietoja Valviran verkkosivuilta sekä tarkemmasta ohjeesta.

Ajankohtaista