Metsät ja maatalousmaisemat

Peltomaisema

Vantaan kaupungin alueella on yhteensä noin 9000 ha metsää, josta kaupungin omistuksessa on noin 3500 ha.

Vantaan kaupungin omistamia metsiä hoidetaan Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteiden (pdf) ja Vantaan metsäsuunnitelman mukaisesti. Nykyiset metsänhoidon periaatteet on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 14.2.2017. Painopiste kaupungin metsien hoidossa on luonnon monimuotoisuuden sekä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien turvaamisessa.

Luonnon monimuotoisuutta huomioidaan mm. lahopuun määrän lisäämisellä metsissä ja suosimalla metsissä luontaista, monilajista puustoa. Lahopuu on arvokasta sitä käyttävälle lahottajaeliöstölle.

Metsänhoito on myös maisemanhoitoa. Ulkoilureittien varsilta voidaan avata näkymiä tiheää puustoa ja alikasvosta harventamalla. Tiheitä metsiä harvennetaan, jotta metsä säilyy hyväkuntoisena ja kestävänä. Turvallisuuden vuoksi huonokuntoisia puita poistetaan rakennusten ja ulkoilureittien varsilta.

Metsänhoidon periaatteiden pohjalta kaupungin metsille on tehty metsäsuunnitelma, missä metsille on esitetty tarvittavia hoitotoimenpiteitä. Metsäsuunnitelma Myyrmäen, Kivistön, Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueiden osalta on nähtävissä kaupungin karttapaikassa osoitteessa kartta.vantaa.fi. Kaupungin metsäsuunnitelma löytyy otsikon "Luonto ja ympäristö" alta.

Maatalousmaisemien hoito

Vantaan kaupungin alueella on vielä lähes 4000 ha peltoa, josta kaupungin omistuksessa on melkein 800 ha.Tästä peltoalasta 362 ha on kaupungin maatilojen hoidossa. Kaupungin maatilojen pellot sijaitsevat lähinnä Länsi-Vantaan alueella ja toiminta tapahtuu Seutulassa sijaitsevalta Katrinebergin tilalta.

Kaupungin omistamien peltojen hoidon tavoite kaupungin viheralueohjelmassa on, että avoimet kulttuurimaisemat säilyvät hoidettuina. Viljelyn seurauksena vantaalainen kulttuurimaisema säilyy monilajisena, tuottavana ja elinvoimaisena. Viljelysmaiseman kulttuurihistoriallinen, ekologinen ja esteettinen arvo säilyy vain, jos maisemaa viljellään edelleen. Kaupungin maatiloilla kaupunkilaiset saavat ulkoilla ja tiloilla kokeillaan uusia viljely- ja maisemanhoitotapoja.

Kulttuurimaisemanhoito

Tavoitteena on hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas mutta ympäristöystävällinen toiminta. Viljelysuunnitelman lähtökohtina ovat viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttö. Osa viljelyksessä olevasta pellosta on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympäristökokonaisuuksia.

Kaupungin pelloilla tehdään vuosittain muutamia viljelykokeita yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kokeiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä ja toimintatapoja.

Kaupungin hoidossa olevien peltojen kasvatettavat lajit

  • kevätvehnä 137 ha
  • syysvehnä 12 ha
  • syysruis 4 ha
  • mallasohra 97 ha
  • rapsi 53 ha
  • monivuotista viherkesantoa 50 ha
  • maisemakukkapeltoja 9 ha
  • Maisemakukkapellot (lisätietoa maisemakukkapelloista)

Lammaslaitumet

Jo useana kesänä Koivuhaassa Tikkurilan keskuspuistossa ja Hakunilan Kormunityssä on ollut lampaita maisemaa hoitamassa, niin myös kesällä 2020. Lue lisää lammaslaitumista uutisesta.

Koivuhaan lammasaitaus

Kävellen ja pyöräillen katselupaikoille pääsee puistokäytävää pitkin Koisotien suunnasta sekä Arboretumin tai Läntisen Valkoisenlähteentien kautta. Pysäköinti Arboretumissa, osoitteessa Meiramitie 2.

Koivuhaan lammasaitaus kartalla (linkki kartta.vantaa.fi-palveluun)

Kormuniityn lammasaitaus

Aitaus rajautuu etelässä Kormuniitynojaan ja itäreunallaan Hakunilan urheilupuistoon. Pysäköinti Hakunilan uimahallilla (Sotungintie 17) tai urheilupuiston pysäköintialueella (Luotikuja 2).

Kormuniityn lammasaitaus kartalla (linkki kartta.vantaa.fi-palveluun)

Vantaan metsäsuunnitelma

Ajankohtaista