Koira-aitaukset

Koira-aitauksella tarkoitetaan koiria sekä niiden ulkoiluttajia palvelevaa aidattua aluetta. Vantaalla on tällä hetkellä 25 koira-aitausta eri puolilla kaupunkia ja yksi koirien uimaranta. Vantaan liikuntapalveluiden ylläpidossa on kolme koiralatua, joissa voi hiihtää koiran kanssa. Ladut sijaitsevat Hakunilassa, Ruskeasannalla ja Petikossa.

Järjestyslaki velvoitaa kytkemään koiran ja keräämään jätökset

Koira on pidettävä taajamassa kytkettynä. Taajama on taajaan rakennettu alue, joka on lisäksi osoitettu liikennemerkein. Taajaman sisällä voi olla alueita, jotka eivät ole taajaan rakennettuja. Koiran ja kissan omistajien on pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse ollenkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, urheilukentälle tai yleiselle hiihtoladulle. Koiraa ja kissaa voi kytkettynä kuljettaa kuntoradalla.

Koiran ulkoiluttajan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella. Hoidettuja alueita lain mukaan ovat esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu ja joilla on istutuksia tai joilla tiet ovat päällystettyjä.

Lain noudattamatta jättäminen voi johtaa sakkorangaistukseen (Järjestyslaki 27.6.2003/612,14§).

Vantaan koira-aitaukset palvelualueittain

Myyrmäki

Kivistö

Aviapolis

Tikkurila

Korso - Koivukylä

Hakunila

Koira-aitaukset Vantaalla

Ajankohtaista


Twitter