Jättipalsamitalkoot

Erityisesti purojen varsilla haitallisesti leviävää ja luonnonkasveja tukahduttavaa vieraslajia, jättipalsamia, voi poistaa heti taimien ilmestymisestä toukokuussa heinä-elokuun vaihteeseen ennen siementen kypsymistä. Talkoita voi järjestää kaupungin omistamilla viheralueilla.

Talkooalueesta, ajankohdasta sekä tarvikkeista ja kuljetusavusta on sovittava viheralueyksikön kanssa. Ohjeita talkoiden järjestämiseen ja vinkkejä sopivista talkookohteista saa myös ympäristökeskuksesta, ymparistosuunnittelu@vantaa.fi. Jättipalsamitalkoisiin purojen ja virtavesien varsilla voi saada apua myös purotalkkareilta.

Kitketyt jättipalsamit voidaan keväällä ennen kukintaa jättää maastoon. Silloin ne pitää käsitellä, esimerkiksi murskata tallomalla niin, etteivät kasvit pääse juurtumaan uudelleen. Hyvä keino on myös tehdä palsameista korkea keko, etteivät alimmat kasvit saa valoa eikä päälimmäiset pääse juurtumaan uudestaan. Syksyllä kitketyt kasvit kannattaa kerätä jätesäkkeihin. Jätesäkeissä olevat kitkentäjätteet kuljetetaan lähimmän kulkutien varteen ja kaupunki vastaa kaupungin mailta kitketyn jätteen poiskuljetuksesta.

Tietoa tulevista jättipalsami- ja purokunnostustalkoista löytyy tietoja Vantaan lähiluonnon ja Vantaan purotalkkareiden facebook-sivuilla.

Ajankohtaista

Twitter