Vantaan Natura 2000 -alueet

Vantaan jo rauhoitetuista alueista osa sisältyy Euroopan unionin Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Siihen on valittu eri maiden edustavimpia luontokohdekokonaisuuksia. Vantaan ja lähikuntien Natura-alueet ovat erinomaisia virkistysalueita vantaalaisille. Vantaan puolelle ulottuu osia neljästä Natura 2000 -alueesta.

Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät

Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien Natura 2000 -alue koostuu kuudesta erillisestä alueesta. Niistä viisi on Vantaan ja yksi Espoon puolella rajaa. Vantaan puolella Natura-alueeseen kuuluvat komea Keimolan Isosuo, hienot Herukkapuron lehtoalue ja sitä ympäröivät vanhat metsät ja vanhan metsän kohteita muualta Vestran luonnonsuojelualuekokonaisuudesta sekä Pyymosan rehevä rinnelehto.

Sipoonkorpi

Vantaan itäosan metsäalueet ovat osa laajempaa Sipoon ja Helsngin puolelle jatkuvaa metsien ja soiden sekä viljelyalueiden mosaiikkia. Sipoonkorpi erottuu huomattavan metsäisenä alueena, jossa on selvästi vähemmän teitä kuin ympäröivillä alueilla. Sipoonkorvessa voikin kulkea kilometrikaupalla törmäämättä teihin tai asutukseen. Sipoonkorven Natura-alue on keskeinen osa Sipoonkorven kansallispuistoa.

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

Mustavuoren Natura-alueesta yltää pieni osa Vantaan puolelle Itäväylän varressa. Vantaan puoleinen alue on pieni, mutta sillä sijaitsee muun muassa koko Natura-alueen laajin okralähde. Rautapitoisen veden värjäämä oranssinruskea lähdealue on puolestaan hienon tervaleppäkorven kupeessa. Itäväylän viereisellä lehtorinteellä kasvaa pystykiurunkannuksia. Laji on Vantaalla melko harvinainen rehevien lehtojen kasvi.

Vantaanjoki

Vantaanjoen Natura 2000 -alueesta on tehty kansallinen päätös. Natura-alueeseen kuuluu Vantaanjoen pääuoma 46 kilometrin matkalta, johon sisältyy koko jokiosuus Vantaan alueella. Euroopan unionin komissio ei ole vielä huhtikuussa 2015 vahvistanut Vantaanjoen Natura-aluetta.

Vantaanjoessa elää kaksi unionin tiukasti suojelemaa lajia: saukko ja vuollejokisimpukka. Saukkoja havaitaan Vantaan puoleisilla jokiosuuksilla säännöllisesti vuosittain. Vuollejokisimpukoita elää muun muassa Vantaankosken ja Pitkäkosken alapuolisissa suvantopaikoissa.

Natura 2000 -alueet kartalla

Ajankohtaista