Luo-alueet

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (luo-alueet) ovat kaavaan merkittyjä erityisiä luontoarvoja sisältäviä alueita, jotka eivät ole kuitenkaan rauhoitettuja. Luo-alueiden hoidossa ja käytössä on erityisesti huomioitava luontoarvot ja niiden säilyminen. Vantaalla oli vuoden 2015 lopussa noin 620 hehtaaria luo-alueita. Niistä suurin osa sijaitsee Vantaan yleiskaavan virkistysalueilla sekä maa- ja metsätalousalueilla.

Vuonna 2005 on valmistunut raportti Vantaan luo-alueista, jossa on kartoitettu sellaisia eläimistöltään ja kasvistoltaan erityisen arvokkaita alueita sekä muita luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Selvityksessä myös kuvataan luonnon monimuotoisuuden suojelun yleiset perusteet ja alueiden valintakriteerit. Jokaisesta alueesta on yksityiskohtainen selostus sen sisältämistä luontoarvoista sekä valinta- ja rajausperusteista.

Luo-alueet kartalla

Ajankohtaista