Urheilu- ja palloilukentät

Avoimen käytön tiloissa kuten Vantaan uimahalleissa, kuntosaleilla ja ryhmäliikuntatunneilla ei enää sovelleta henkilömäärärajoituksia.Toiminnan järjestämisen ohje Vantaan kaupungin hallinnoimissa tiloissa muutetaan velvoitteesta suositukseksi.

Toiminnan järjestämisessä suositellaan, että:

 • Toimintaryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten ryhmien kanssa.
 • Toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Toiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia toimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa toiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.
 • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että toimintaryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

Tapahtumien järjestäminen 1.10. alkaen

Tapahtumien järjestämisessä korostetaan järjestäjän vastuuta huolehtia turvaohjeiden noudattamisesta tartuntatautilain 58c §:n mukaisesti. Toiminnanjärjestäjän on huolehdittava, että

 • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
 • Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.
 • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Käyttövuorojen peruminen

Käyttövuorojen perumisessa noudatetaan normaaleja perumiskäytänteitä. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tiloissa vuorojen perumiset Timmin kautta 7vrk ennen varausta. Liikuntapalveluiden tiloissa yksittäisiä kausivuoroja ei voi perua.

Aikaisemmat koronatiedotteet

Ajantasaista tietoa koronaviruksesta ja epidemian aiheuttamista muutoksista kaupungin palveluissa löydät osoitteesta vantaa.fi/korona.

Vantaan kaupunki suosittelee vahvasti 12 vuotta täyttäneille kasvomaskin käyttöä kaikissa kaupungin palveluissa aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. Suositus koskee esimerkiksi kirjastoja, liikuntapaikkoja, museoita, asiointipisteitä ja toisen asteen oppilaitoksia. Liikuntapaikkojen kohdalla tämä koskee esimerkiksi liikuntapaikkojen käytäviä, katsomoita ja pukutiloja sekä kaikkia tilanteita, joissa liikunta-aktiviteetti ei estä maskin käyttöä.

Liikuntapaikoille saa tulla ainoastaan täysin terveenä. Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

Liikuntapalvelut ylläpitää useita urheilu- ja palloilukenttiä ympäri Vantaata.

Monipuoliseen harrastamiseen löytyy yleisurheilu- ja nurmikenttiä sekä varsinkin palloilulajeille sopivia tekonurmia ja hiekkakenttiä.

Kenttien käyttövuorot voit tarkistaa Timmi –järjestelmästä.

Ajankohtaista