Liikuntapaikkasuunnitelma

Vantaan kaupungin liikuntapaikkarakentaminen nojaa vuonna 2009 tehtyyn ja valtuustokausittain päivitettyyn liikuntapaikkasuunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on ohjata tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Suunnitelmassa esitellään palveluverkon nykytila, liikunnan tavoitteellinen palveluverkko, nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet sekä uudet rakentamistarpeet.

Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt 16.1.2018 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelman vuosille 2018–2022. Liikuntarakentamisen painopisteet ja kehittämistarpeet vuosille 2018–2022 on jaettu viiteen tavoitteeseen: ulkoliikuntapaikat ja lähiliikunnan palveluverkko, sisäliikuntapaikat, urheilupuistot, vapaa-aika, virkistys- ja liikunta-alueiden teemallinen yleiskaava sekä yksityiset hankkeet.

Ajankohtaista