YIB Sport

YIB in Sport (Youth with immigrant background in sport) on Vantaan Liikuntapalveluiden koordinoima hanke, joka toteutetaan yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanke on Eramus+ -ohjelmasta rahoitettu ja sen kesto on kaksi vuotta, 2019-2020. Hankkeen tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajataustaisten nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, koulutukseen ja työelämään liikunnan avulla.

Hankkeessa tarkastellaan liikunnan ja maahanmuuttajien kotoutumisen parissa toimivia tahoja eri EU-maissa ja vahvistetaan näiden välistä yhteistyötä ja osaamista. Tämän lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta ja nuorille suunnattuja matalan kynnyksen liikunta-aktiviteetteja, kuten Mini Fun Run -juoksutapahtumia ja Yökoris-toimintaa. Hankkeessa toteutetaan kick-off -aloitustapaaminen ja kaksi isompaa kansainvälistä seminaaria.

Hankepartnerit:

  • Business College Helsinki
  • Bromma Gymnasium (Ruotsi)
  • Dia Sport (Bulgaria)
  • CESIE (Italia)
  • UCAM (Espanja)


Lisätietoja:
projektisuunnittelija ts. Anni Romo:
anni.romo@vantaa.fi p. 040 624 8329

Ajankohtaista