Palvelut erityisryhmille

Palveluja erityisryhmille

Liikunnan palvelualue tukee kuntalaisten liikunnan harrastamista mm. järjestämällä ohjattuja liikuntaryhmiä ja tukemalla asiakkaiden omaehtoista liikkumista myös muilla tavoin.

Järjestämme ohjattuja liikuntaryhmiä mm. viittomakielisille ja toimintakyvyltään hieman heikentyneille. Lisäksi tarjolla on lukuisia monikulttuurisia liikuntaryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi tuemme kuntalaisten omaehtoista liikkumista ylläpitämällä erityisryhmille suunnattuja sauna-, uinti- ja kuntosalivuoroja.

Käytössämme on myös diagnooseihin perustuva erityisuimakortti- ja kuntosalikorttikäytäntö edullisemman harjoittelun takaamiseksi. Sporttikortti 70+ -käytännön avulla kaikki 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset saavat maksuttoman uinti- ja kuntosaliharjoittelumahdollisuuden ennalta määriteltyinä aikoina. Myös kuntoutustuella olevia henkilöitä tuetaan alennetuin uinti- ja kuntosalihinnoin.

Vantaalaiset urheiluseurat, kansanterveys- ja potilasjärjestöt tarjoavat enenevissä määrin erityisliikuntatoimintaa eri kohderyhmille Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla. Tutustu hobihobi-palveluun, jonka avulla on mahdollista löytää uusi harrastus.