Palvelut erityisryhmille

Vantaan kaupunki on sulkenut vapaa-ajan palveluitaan koronaviruksen vuoksi

Vantaan kaupungin kaikki liikuntapaikat ja varattavat tilat on suljettu sekä ohjatun liikunnan ryhmät on keskeytetty 17.3.–13.5. välisenä aikana koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Liikuntapaikat ja muut varattavat tilat ovat tällä välillä kiinni ja varaukset on peruttu kaikkien tilojen osalta.

Kuntosalien kausikorttien, uinti- ja kuntosalien sarjakorttien ja erityisuimakorttien voimassaoloaikaa jatketaan kuntosalien/uimahallien kiinnioloajan verran. Kuntosalinen kuukausikorteille lisäaikaa ladattaessa menetetty käyttöaika kuitenkin huomioiden.

Ohjattuihin ryhmiin ilmoittautuneita tiedotetaan erikseen kurssien keskeytyksiin liittyistä asioista.

Liikuntapalvelut tukee kuntalaisten liikunnan harrastamista mm. järjestämällä ohjattuja liikuntaryhmiä ja tukemalla asiakkaiden omaehtoista liikkumista myös muilla tavoin.

Kaupunki tarjoaa ohjattuja liikuntaryhmiä mm. viittomakielisille, näkövammaisille sekä toimintakyvyltään hieman heikentyneille. Lisäksi tarjolla on lukuisia monikulttuurisia liikuntaryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi liikuntapalvelut tukee kuntalaisten omaehtoista liikkumista ylläpitämällä erityisryhmille suunnattuja sauna-, uinti- ja kuntosalivuoroja.


Liikuntapalveluilla on myös käytössä diagnooseihin perustuva erityisuimakortti- ja kuntosalikorttikäytäntö edullisemman harjoittelun takaamiseksi. Lisäksi kaikki 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset saavat maksuttoman uinti- ja kuntosaliharjoittelumahdollisuuden (Sporttikortti 70 +) ennalta määriteltyinä aikoina. Myös kuntoutustuella olevia henkilöitä tuetaan alennetuin uinti- ja kuntosalihinnoin.

Vantaalaiset urheiluseurat, kansanterveys- ja potilasjärjestöt tarjoavat enenevissä määrin erityisliikuntatoimintaa eri kohderyhmille Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Ajankohtaista

Twitter