Palvelut erityisryhmille

Palveluja erityisryhmille

Liikuntapalvelut tukee kuntalaisten liikunnan harrastamista mm. järjestämällä ohjattuja liikuntaryhmiä ja tukemalla asiakkaiden omaehtoista liikkumista myös muilla tavoin.

Kaupunki tarjoaa ohjattuja liikuntaryhmiä mm. viittomakielisille, näkövammaisille sekä toimintakyvyltään hieman heikentyneille. Lisäksi tarjolla on lukuisia monikulttuurisia liikuntaryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Lisäksi liikuntapalvelut tukee kuntalaisten omaehtoista liikkumista ylläpitämällä erityisryhmille suunnattuja sauna-, uinti- ja kuntosalivuoroja.

Liikuntapalveluilla on myös käytössä diagnooseihin perustuva erityisuimakortti- ja kuntosalikorttikäytäntö edullisemman harjoittelun takaamiseksi. Lisäksi kaikki 70 vuotta täyttäneet vantaalaiset saavat maksuttoman uinti- ja kuntosaliharjoittelumahdollisuuden (Sporttikortti 70 +) ennalta määriteltyinä aikoina. Myös kuntoutustuella olevia henkilöitä tuetaan alennetuin uinti- ja kuntosalihinnoin.

Vantaalaiset urheiluseurat, kansanterveys- ja potilasjärjestöt tarjoavat enenevissä määrin erityisliikuntatoimintaa eri kohderyhmille Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla.

Ajankohtaista


Twitter