Vantaan Liikkuva koulu

Oppilaiden osallisuus, aktiivisuus ja oppiminen kaiken keskiössä

Vantaan kaikki 46 peruskoulua kuuluvat Liikkuva koulu -toiminnan piiriin. Kouluissa pyritään ajattelemaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Viihtyisämpiä koulupäiviä on onnistuttu luomaan tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat rohkeasti mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisuuden tiedetäänkin parantavan koulun ilmapiiriä, vaikuttaen myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Vantaan peruskoulut saavat tukea koulupäivien aktivointiin kaupungin kahdelta Liikkuva koulu -koordinaattorilta. Kouluille on tarjolla koulutuksia ja työpajoja, joiden lisäksi kouluja autetaan toteuttamaan olosuhdemuutoksia ja järjestetään kouluille yhteisiä kampanjoita ja tapahtumia. Aktiivisia oppimisympäristöjä eli liikkumisen mahdollistavia luokkahuoneita tai yhteistiloja luodaan yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa kahteen kouluun vuosittain. Oppilaita osallistetaan myös koulujen piha-alueiden suunnitteluun. Eri toimien tarkoitus on saada liikkuminen osaksi koulupäivää oppimista tukevalla tavalla.

Yhteistyö

Liikkuva koulu toiminnassa pyritään laaja-alaiseen yhteistyöhön esimerkiksi lajiliittojen, seurojen ja muiden kuntien kanssa. Kaupungin sisällä yhteistyötahoja ovat muun muassa terveydenhoitajat ja koulukuraattorit sekä Liikkuva päiväkoti ja Liikkuva opiskelu - toiminta. Terveydenhoitajilla ja koulukuraattoreilla on mahdollisuus jakaa ilmaisia uinti- ja kuntosalilippuja kaupungin liikuntapaikkoihin, ohjata lapsia matalan kynnyksen liikuntakerhoihin ja kesäleireille sekä hakea lapselle sporttikaveria.

Sporttikaveri-toiminta

Sporttikaveri on aikuinen, joka lähtee lapsen kanssa liikkumaan lapsen omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Sporttikaveri-toiminta tarjoaa lapselle tai nuorelle mahdollisuuden aloittaa tai löytää itselleen mieluisa harrastus liikunnan parista turvallisen aikuisen ohjaamana.

Toiminta suunnitellaan ja räätälöidään aina lapsen tai nuoren omien toiveiden mukaan, tavoitteena tarjota mahdollisuus päästä aktiivisen harrastamisen pariin. Kuraattoripalveluiden kanssa yhteistyössä kehitettyjen toimintojen tarkoituksena on lisäksi ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tarjota vaihtoehtoisia toimintamalleja tukemaan koulukuraattorin työtä.

Sporttikaveri-toiminnassa on ollut mukana useita kymmeniä lapsia ja nuoria vuosittain. Toimintamalli uudistui kaudelle 2019-2020, jolloin 18 koulua lähti mukaan pilotoimaan uutta toimintaa.

Sporttikaveri-toiminta on esillä myös Vantaa-kanavalla.

Lisätietoja

Jenni Kaisto, liikuntapalvelukoordinaattori
jenni.kaisto@vantaa.fi
040 145 5318

Sanna Palomäki, liikuntapalvelukoordinaattori
sanna.palomaki@vantaa.fi
043 825 9650

Markus Helanen, sporttikaverikoordinaattori
markus.helanen@vantaa.fi
043 826 8440

Sporttia kaikille

Sporttia kaikille -toiminta

Sporttia kaikille tarjoaa maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja, lajitunteja, vertaistoimintaa, tapahtumia yms. eri puolilla Vantaata.

Sporttia kouluille -kerhot

Sporttia kouluille -kerhot ovat maksuttomia matalan kynnyksen liikuntakerhoja ja osa koulun omaa kerhotoimintaa.

Liikuntajärjestöt ja urheiluseurat

Tälle sivulle on listattu Vantaalla toimivia liikuntaseuroja lajeittain.

Vantaan Liikkuva koulu

Lasten olympialaiset Ilolan koululla

Ajankohtaista